Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bacteriën

ïsoleerd en vervolgens bacillenvrij gemaakt, wat lang niet altijd eenvoudig is. Men hoopt daardoor het ontstaan van epidemieën tot een minimum te beperken.

Bacteriën. Wel haast iedereen weet tegenwoordig, dat de mensch zijn bestaan, behalve met de bekende natuurrijken, moet deelen met een voor het bloote oog onzichtbaar rijk van levende wezentjes, bacteriën genaamd, die ondanks hun kleinheid in staat zijn, een machtigen invloed uit te oefenen op het verloop der volksvermeerdering. Voordat de eerste bacterie door een microscoop bespied was, werden epidemieën, infectieziekten, bloedvergiftiging enz. beschouwd als een gevolg van het inwerken van den „genus epidemicus”. Waar men tegenwoordig door antiseptische en aseptische maatregelen in staat is, althans bij kunstmatige ingrepen (operaties) de microben verwijderd te houden en zoodoende de chirurgie zich ontwikkeld heeft tot een onschatbaar hulpgebied der geneeskunde, is het daarbij interessant te weten, dat de eerste antiseptische maatregelen genomen werden nog voor het ontdekken der bacteriën. (Zie bij antisepsis.)

Bacteriën

Lang heeft men er over gestreden, of men de bacteriën moest rekenen tot het plantenof het dierenrijk. Aanvankelijk wilden noch de biologen, noch de zoölogen hen bij hun gebied trekken; toen de bacteriën in de mode waren gekomen, vochten zij er om. Thans worden zij algemeen tot de plantenwereld gerekend.

Het woord bacteriën is een verzamelnaam voor tal van soorten micro-organismen. Bacillen, coccen, spirochaeten, zijn er verschillende groepen van. Wanneer bij een bepaalde infectieziekte een bepaalde bacil genoemd wordt, beteekent dat dus, dat deze tijdens de bedoelde infectieziekte in het bloed, sputum, etter of wat dan ook van den patiënt, aanwezig is, terwijl in den regel bij een bepaalde infectieziekte altijd eenzelfde bacil gevonden wordt. In hoeverre de bacil de verwekker is van het geheele ziektebeeld, of in hoeverre bij een dusdanige ziekte slechts die speciale bacil kan groeien en deze dus eerder gevolg dan oorzaak is, is voorloopig nog een strijdpunt. Het grootste deel der huidige onderzoekers huldigt de eerste opvatting. Bacteriën kan men kweeken buiten het lichaam, op z.g. voedingsbodems. Wanneer men

Sluiten