Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Baden

Baden

zelf een oplossing voor dezen kant van het hygiënische vraagstuk.

Sedert men van de trap kan vallen zonder schade en over een stoof struikelende zijn been kan breken en soms ongestraft een typhuspatiënt kan bezoeken, terwijl een enkel slablaadje uit de eigen keuken de infectiekiemen voor deze ziekte bevat, zal men een klein beetje berustend moeten leeren staan tegenover de wet van oorzaak en gevolg in het leven.

Baden. Wie wel eens lang achtereen met zijn handen in water gezeten heeft, weet, dat de huid op den duur rimpelig en stroef wordt. Dit is een teeken ervan, dat de huid water begint op te nemen. Kanaalzwemmers en anderen, die lang in het water moeten blijven, worden daarom geheel met olie ingewreven. Overigens zijn de gevolgen van dit verschijnsel van spoedig voorbijgaanden aard. Ook het baden in den vorm van zeebaden, zwemmen enz. is niet iets, dat men onbeperkt en ondoordacht kan doorvoeren. De sterke huidprikkel, de verfrisschende, reinigende invloed, en de grondige bevordering van de bloedsomloop melken baden en zwem¬

men tot bij uitstek gezochte en aangeprezen factoren voor een goede gezondheid. Elk dezer genoemde invloeden kunnen ook in het tegengestelde overslaan. Met name is dit het geval, waar het zwemmen of het baden niet van een volledige behaaglijkheid vergezeld gaat. Iemand, die in het water springt, heeft het natuurlijk een oogenblik koud; even later is hij aan de temperatuur van de omgeving gewend en voelt zich daarin op zijn gemak. Na eenigen tijd begint hij zich als regel weer koud te voelen; dit is een aanwijzing om niet langer in het water te blijven. Het algemeen motto is dan: doorzetten; slechts weinige liefhebbers beseffen echter de waarde van deze stille lichaamswaarschuwing om een zekere grens niet te overschrijden. Het duchtig afwrijven na het zwemmen of baden, om de bloedsomloop in de huid aan te zetten, dat op te te vatten is als een middel om de eigen lichaamswarmte weer tot aan de uiterste omtrek te drijven, staat hiermee in nauw verband.

Kuipbaden, meer in het bijzonder medische baden, dienen in den regel ook van korten duur te zijn. Het gaat hier om een langzaam stijgende

Sluiten