Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Badkuren

Basedow (ziekte van)

werking in den loop van de kuur; zoowel duur als temperatuur dienen nauwkeurig gecontroleerd te worden volgens het voorschrift.

Badkuren. Al in de oudheid waren plaatsen bekend, waar bronnen voorkwamen, waaraan geneeskrachtige werking werd toegeschreven. In den loop der eeuwen is hun aantal enorm vermeerderd; haast elk land heeft zijn eigen badplaatsen. Hun aanzien is misschien niet naar evenredigheid gestegen als men bedenkt, dat in vroeger tijden de werking van het natuurlijke bronwater heel wat omvangrijker en dieper ingrijpend werd geacht dan heden ten dage, waar men de kuur ook thuis kan doen met een kunstmatig samengesteld badwater. Daarnaast heeft zich onafscheidelijk een factor van groote luxe aan een badkuur verbonden, die er niet toe bijgedragen heeft, het gevoel van de waarde ervan op peil te houden. In het geestige verhaal „Baddoktoren” van Justus van Maurik, wordt een en ander aan de kaak gesteld. Toch is het niettemin zeker, dat de aarde geneeskrachtige bronwateren verschaft, die een voortreffelijke en ongevaarlijke werking bezitten. Zij

worden voor drink- of badkuren of voor beide gebruikt. Voorbeelden:

Koolzuurbaden voor hart en nierpatiënten: Kissingen, Friedrichshall, Wildungen;

Ijzer- en arseenhoudende voor bloedarmoede en algemeene zwakte (Levico, Roncegno); Zwavelhoudende en radioactieve bronnen voor jicht- en rheumatische patiënten (Nenndorf, Salzschlirf,Ragatz,Helouan, Pistyan, Wiesbaden enz.); het wereldberoemde Karlsbader water voor leverziekten en vetzucht, er zijn voorbeelden te over. Men moet daarbij nooit vergeten, dat het slechts een halve waarheid is, dat de kuur op zich zelf, het geregelde leven, de frissche lucht etc. het grootste deel van het succes beteekent en dat er een onmiskenbare specifieke werking van de badkuren uit kan gaan. En tevens, dat het ten eenenmale nooit hetzelfde is, of men in de streek zelf het „levende”bronwater drinkt, of dat men een ingedampt zout thuis in leidingwater oplost; al zal men vaak tot dit redmiddel over moeten gaan om begrijpelijke redenen. Basedow (Ziekte van). Een der karakteristieke verschijnselen van deze ziekte, het lichte uitpuilen en de eigen-

Sluiten