Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Benauwdheid

Benauwdheid

het getroffen lichaamsdeel niet naar beneden hangt en dat men zooveel mogelijk zorgt voor onbeweeglijkheid van de gebroken deelen. Men bereikt dit door spalken, d.w.z. doordat men het bewuste lichaamsdeel zoo mogelijk over zijn geheele lengte steunt met stokken, latten, planken enz., die men er tegen vast bindt. Men dient er aan te denken, dat men zijn doel slechts bereikt, als men deze spalken veel langer maakt, dan het gebroken bot en daarbij de twee naburige gewrichten beiden „fixeert” (vastlegt). Voor het onderbeen, zal men zoowel den voet, als het bovenbeen mee moeten spalken (zoowel aan den binnen- als aan den buitenkant) ; voor het bovenbeen zal men de spalk ook aan het onderbeen en aan den romp moeten bevestigen, om zoowel knie- als heupschijf onbewegelijk te maken.

Treft men iemand aan met een samengestelde beenbreuk en heeft men perubalsem bij de hand, dan is het goed de wond er rijkelijk mee te bedekken, alvorens deskundige hulp aanwezig is.

Benauwdheid. Als men afziet van de psychische redenen, waarover iemand in de benauwdheid kan zitten, omdat

hij zich ergens niet meer uit weet te redden, moet men de oorzaken voor een lichaamlij ke benauwdheid splitsen in die, afhankelijk van de ademhaling en die, afhankelijk van den bloedsomloop. Tot de ademhaling moet men ook rekenen die der huid: zooals iemand het werkelijk benauwd kan krijgen in een ruimte of omgeving, waarin hij niet transpireeren kan. Benauwd kan men het hebben door bedorven lucht. In het lichaam zelf zetelende oorzaken wat dit gebied betreft, zijn in de eerste plaats diegene, die de longademhaling belemmeren door druk op of vernauwing van de luchtwegen.

Hiertoe behoort de benauwdheid bij diphtherie en andere ziekten van het keel- en strottenhoofdgebied; ook de krop. Een voorbeeld van vernauwing van de kleinste luchtwegen in de longen zelf is de bekende asthma-aanval.

Ook wanneer het hart zijn taak niet vol kan houden, beter gezegd : wanneer de bloedsomloop op een of andere wijze hokt, kunnen hooge graden van benauwdheid ontstaan, des te kwellender omdat, al halen de patiënten nog zoo snel en intensief adem, zij er toch geen verlichting door krijgen, daar de zuurstofverversching in het

Sluiten