Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bewusteloosheid

Bindvlieson fctAlrï n <*

dacht, in de baarmoeder zelf plaats, maar nog „hooger op”, in een der eileiders, die van weerszijden van den bovenkant van de baarmoeder naar de eierstokken verloopen. Tot zoover moeten die zeer bewege-1 lijke zaadcellen (spermatozoën) I dus doordringen. Van daar wandelt dus bij een normalen gang van zaken de bevruchte I eicel nog naar de baarmoederholte, waar zij zich in den wand ergens vastnestelt. Kan : zij om de een of andere reden | deze holte niet bereiken, dan < kan het voorkomen, dat de < verdere ontwikkeling van het 1 ei ter plaatse geschiedt; er is I j dan een z.g. buitenbaarmoeder- [ i lijke zwangerschap ontstaan, h Bewusteloosheid. Ons nor- r male bewustzijn kent den toe- e stand van waken, droomen en I z slapen. Men kan dit physiolo- d gische (dat is: met de gewone I n levensfuncties samenhangende) I w toestanden noemen. I v

Voor het uiterlijk is iemand a: die slaapt bewusteloos; in het di algemeen bedoelt men met h bewusteloosheid echter een ] niet normalen, dus zieke-1 bi lijken toestand, waarvan de h< bewustzijnstoestand uiterlijk te bi vergelijken is met dien van kl een slapende persoon. Tal van v« lichamelijke ziekten kunnen er bi de oorzaak van zijn. Ook een | ee

——. o

aantal z.g. zielsziekten kunnen dat zelfs wel eens vertoonen. Men kan onderscheiden een bewusteloosheid door een uitwendige oorzaak (zonnesteek, hersenschudding, vergiftiging, verdrinking enz.) tegenover een langzamer ontstaande doch reeds aanwezige ziekte, b.v. van nier of lever, suikerziekte, ruggemerg- en hersenziekte enz. Wordt iemand plotseling bewusteloos en heeft men niet met zekerheid te doen met een voorbijgaand geval van flauwvallen, lat meestal gauw zal blijken, lan kan men eerder te veel dan e weinig doen. Voor speciale [evallen is elke beweging die niet loodzakelijk volvoerd wordt, r°or den betreffende te veel (beoerte!). Vervoer, te bed leggen .d. moet met de grootste omichtigheid gebeuren, liefst oner deskundige leiding. Vooral ooit probeeren iemand die bewusteloos is te laten drinken! /at men bij zonnesteek en udere speciale gevallen moet jen wordt in de betreffende oofdstukken behandeld. Bindvliesontsteking. Het ndvlies is een dun huidje, dat ;t wit van het oog en de nnenkant der oogleden beeedt. Bij een ontsteking erin worden de oogen rood, de nnenkant der oogleden evenns (te zien, als men het

Sluiten