Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bindvliesontsteking

Binnenkoorts

onderooglid op de bekende wijze naar beneden trekt). Het roodworden der oogen na fietsen in het stof, zitten in een kamer, waar veel gerookt wordt, berust ook op een (lichte) bindvliesontsteking. Het oog traant door de vloeistofafscheiding en is branderig en pijnlijk of jeukt.

De acute bindvliesontsteking, die men in het voor- en najaar nog al eens ziet, begint meestal vrij heftig met behalve de voornoemde verschijnselen vaak nog een hinderlijke lichtschuwheid. In den regel verdwijnen de ergste symptomen spoedig en duurt de ziekte vijf a zeven dagen. De behandeling bestaat voornamelijk uit schoonhouden der oogen met boorwater, het leggen van koele compressen (watten in boorwater gedrenkt) op de gesloten oogleden en na een paar dagen wat oogdruppelen met zwak adstringeerende (samentrekkende) vloeistoffen (een oplossing van zinksulfaat b.v.).

Er zijn ook ernstiger en heftiger vormen van de acute bindvliesontsteking, zooals die der pasgeborenen, wanneer de oorzaak ligt bij een infectie tijdens de geboorte door een ziekte van de moeder (gonorrhoe). Hier bestaat het gevaar, dat

ook het hoornvlies mee gaat doen en er later daardoor troebele plekken in ontstaan. Tot de chronische vormen behoort, behalve de tuberculeuze, het trachoom, een zeer besmettelijke oogaandoening, die veel onder de armere bevolking en in zuidelijke landen door de minder hygiënische omstandigheden voorkomt. Vooral in Egypte ziet men veel blindheid tengevolge van deze ziekte. Het heele noornvlies wordt er op den duur door aangetast. Vroegtijdig herkennen, behandelen en isoleeren (afzonderen) der gevallen, speciaal op scholen in streken, waar het trachoom pleegt voor te komen (Amsterdam I), is een eerste vereischte.

Binnenkoorts. Iemand, die koorts heeft, is ziek volgens de algemeene opvatting; hij hoeft zich daarbij echter nog niet ziek te voelen. De gewone bijverschijnselen: hoofdpijn, moeheid, dofheid van bewustzijn, die koorts plegen te vergezellen, kunnen totaal afwezig zijn. Zulke menschen kunnen rond loopen zonder te weten, dat zij temperatuursverhooging hebben, die slechts door den glans van hun oogen, soms een koortsuitslag aan de lippen verraden wordt. Alles speelt

Sluiten