Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blindedarmontsteking

Blinriprla rm nnfcfotr Jnnr

van de blinde darm; de eerste naam is dus misleidend. Meestal verloopt de ontsteking in aanvallen : aanvallen van buikpijn, rechts onder in de buik, met misselijkheid, soms

braken en bijna altijd tempe- 1 ratuursverhooging. Er zij da- i delijk op gewezen, dat buik- j pijn op die plaats nog niet 1 altijd appendicitis beteekent 1 1 Zulk een aanval kan na eenige c uren tot eenige dagen weer d verdwijnen. Sommigen krijgen v er één, anderen vele. Elke li aanval kan tot complicaties V leiden, waarvan de meest ge- b vreesde bestaat in het barsten h van het ontstoken orgaan, ei waarna onherroepelijk een n buikvliesontsteking ontstaat, se die altijd direct een levensge- d<

vaar beteekent. Dat is de reden, waarom men het doorgaans veilig acht bij de eerste de beste aanval chirurgisch in te grijpen.

Van te voren is nooit te zeggen, hoe een aanval af zal loopen: een geringe heftigheid der uiterlijke verschijnselen is vaak niet evenredig aan den ernst van de afwijking zelf. Het komt voor, dat de aanval na eenige dagen overgaat in een anderen toestand, waarbij om de appendix een klomp ontstoken weefsel samengebakken is, die slechts zeer langzaam tot genezing komt. Dan spreekt men van een jinfiltraat”; daar is dan uit Ie acute een chronische afwijking ontstaan. Dit zijn de jevallen, waar een direct chi■urgisch ingrijpen niet meer nogelijk is en waarbij de >atiënt wekenlang rust moet touden.

Ja het verdwijnen van alle ntstekingsverschijnselen kan an eerst de appendix verwijderd worden, om herhangen en erger te voorkomen. Sfat de oorzaak van de ziekte etreft, tast men nog steeds in et duister. Het is zeker, dat ïn trage stoelgang er mee te laken heeft. Ingeslikte kermpitten, onrijp fruit en anïre dieetfouten hebben met

Sluiten