Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloedarmoede

Bloeddruk

het wezen der zaak toch weinig te maken; slechts voor de paedagogie kan hier de ,,blindedarm” erbij gehaald worden. Tegenwoordig neigt men er toe om sportieve, misschien soms tè Spartaansche gewoonten als bloote knieën in den winter, met ontstekingsverschijnselen in de onderbuik in verband te brengen.

Bloedarmoede. Bloedarmoede beteekent niet: een te geringe hoeveelheid bloed. Wanneer iemand in korten tijd veel bloed verliest, wordt deze vloeistofhoeveelheid betrekkelijk zeer snel weer aangevuld. Men verstaat daaronder echter een tekort aan bloedkleurstof, dat wil bijna altijd ook zeggen een tekort aan ijzer in het bloed. Het ijzer van het bloed speelt in ons lichaam een uiterst belangrijke rol. Menschen met bloedarmoede zijn veel „vatbaarder” in het algemeen dan volbloedigen; hun typisch vooze kleur maakt dat op het eerste gezicht aannemelijk.

In de sterke groeiperiode van het lichaam, tusschen het veertiende en het achttiende jaar, kwam vroeger een zekere mate van bloedarmoede veel voor. Deze „bleekzucht” is thans een zeldzame ziekte geworden. De algemeen doorgevoerde hy¬

giëne en vooral de sport zullen hier een groot aandeel in hebben gehad.

Men onderscheidt primaire en secundaire bloedarmoede; de eerste treedt van zelf als ziekte van het lichaam op, dat geen kans ziet voldoende bloedkleurstof of bloedlichaampjes te vormen; de andere is steeds een gevolg van een voortdurend (gering) bloedverlies. (Zie ook bij bloedziekten).

Bloeddruk. Het bloed stroomt door de bloedvaten (aderen en slagaderen) onder een zekeren druk. Men kan die meten en uitdrukken in een manometrisch getal (practisch in millimeters kwik, zooals men ook de athmospherische druk aangeeft). Daartoe bepaalt men den druk, die noodig is, om een bepaald bloedvat dicht te drukken. De „bloeddruk” is dan geheel afhankelijk van de plaats, waar men hem bepaalt. Men neemt altijd de slagader, die door den bovenarm loopt, en meet dan de kracht, met welke een manchet om de bovenarm gesnoerd moet worden, om het kloppen van den slagader in den arm te doen ophouden. Men vindt bij normale menschen van middelbaren leeftijd een druk van 120—130 millimeters kwik. Bij

Sluiten