Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloeddruk

Bloedbeeld

kinderen en oudere menschen ringe stollingskracht van het is deze waarde naar even- bloed en dus ook door een redigheid lager en hooger. Voor verlangzaamde duur van de iemand van 65 jaar hoeft een stolling buiten het lichaam, bloeddruk van 150—‘•160 milli- waardoor de patiënten altijd meters geen ziekelijke toe- gevaar loopen bij zelfs geringe stand te beteekenen. Afwij- verwondingen (neusbloeden, klingen komen vóór alles voor kiestrekken) een groot bloedbij nier- en vaatziekten, soms verlies te lijden, heeft eenige ook bij aderverkalking; hij is bijzonderheden op erfelijk gedaarbij meestal te hoog. Een bied. De ziekte treedt n.1. in te lagen bloeddruk vindt men hoofdzaak bij mannen aan den wel bij menschen met slappe dag, wordt echter in de erfeconstitutie, na bloedverlies, bij lijke lijn onderhouden door het een collaps, in verschillende vrouwelijk geslacht; zoodat de gevallen van bewusteloosheid, mannen, bloeders uit de famisuikerziekte enz. Overigens lie, als zij met gezonde vrouhoeft een bij het gemiddelde wen trouwen, een gezond vergeleken, te hooge bloed- geslacht zullen voortbrengen, druk geen aanleiding tot klach- terwijl de vrouwen uit de beten te geven; veel menschen wuste familie onder hun manmerken er weinig of niets van. nelijke nakomelingschap, hoeDit doet al dadelijk overwegen, wel zelf vrij van de ziekte, teldat het begrip „normale bloed- kens weer bloeders kunnen druk” zeer rekbaar is. Men verwachten, zou beter kunnen spreken van Bloedbeeld. De vier soorden juisten bloeddruk voor ten bloedlichaampjes, de roode, „Iemand op zijn leeftijd”, twee soorten witte en de bloedBovendxen is de druk zeer plaatjes, zijn in vrij conafhankelijk van den oogenblik- stante verhouding in het bloed kelijken gemoedstoestand. De aanwezig. Bij tal van ziekhooge druk van een zenuw- ten treedt in de verhouding achtigen patiënt, die een hoo- een verschuiving op, doordat gen bloeddruk vreest, ver- b.v. het aantal witte bloeddwijnt meestal snel na eeni- lichaampjes vermeerdert of Se*uststeIlende woorden, vermindert ten opzichte van Bloeders. De ziekte der bloe- de roode. ders haemophilie, die geken- Elk volledig bloedonderzoek merkt wordt door een zeer ge-1 zal dus een bepaling van het

Sluiten