Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bloedvergiftiging

Bloedvergiftiging

bloed ervoor geven; afgezien van het vanzelfsprekende feit, dat de gever gezond moet zijn, komt er iets geheel anders bij kijken. Het bloed van de eene persoon kan n.1. op verschillende wijze op het bloed van een ander inwerken. Het komt voor, dat het bloed van den een in het bloed van den ander een samenklontering der roode bloedlichaampjes veroorzaakt (agglutinatie). Dit behoeft niet wederzijdsch te zijn; speciaal indien het over te brengen bloed die eigenschap bezit tegenover de bloedlichaampjes van den patiënt, is het onbruikbaar. Men kan de menschen in z.g. bloedgroepen verdeelen, zoodat onmiddellijk na een kort bloedonderzoek te zeggen is, wie van wie zijn bloed kan krijgen.

Als men deze voorzorgsmaatregel niet in acht neemt, kunnen ernstige complicaties het gevolg van een bloedtransfusie zijn.

Gewoonlijk bedraagt de afgetapte en weer ingespoten hoeveelheid 1/2 liter.

Bloedvergiftiging. De onheilspellende indruk, die dit woord alom verwekt, duidt er al op, dat de mensch in zijn bloed iets bezit, dat met de kern van zijn leven en gezondheid ten nauwste samen¬

hangt. Als iets „door het bloed geslagen is” gaat het erop of eronder; aldus de volksuitdrukking.

Practisch spreekt men van bloedvergiftiging, wanneer het lichaam een infectie (van buitenaf komend dus) niet aan zijn oppervlakte heeft kunnen weren en dus de ziekmakende kiemen tot in de bloedcirculatie konden doordringen. Feitelijk zou men het woord ook daar kunnen gebruiken, waar het bloed door stoffen vergiftigd wordt, die in het lichaam zelf geproduceerd worden, zooals bij leverziekten (geelzucht), nierziekten (de z.g. urinevergiftiging of uraemie) enz.; in de practijk doet men dit echter niet.

Elke geïnfecteerde wond, elk puistje kan tot een bloedvergiftiging leiden. Men ziet dan dikwijls een of meer lichtroode vaag wegvloeiende strepen of vlekken in de nabijheid ontstaan; zij berusten op een ontsteking van de lymphvaten. Zit de wond aan den arm, dan ontstaat in den oksel een pijnlijke klierzwelling (lymphklierzwelling); aan het been, dan in de liesstreek. Elk lichaamsdeel heeft een klier„station”, waar als het ware een tweede strijd gestreden wordt; een soort „achterhoede” tegen

Sluiten