Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bof

Borstklierontsteking

eronder een sterkere bloedstoevoer ontstaat.

Men stelt zich bij hoofdpijn b.T. dan voor, dat het plaatsen van een „drogen kop” op de slaap, het daaronder gelegen deel der hersenen ontlast van het overtollige bloed. Afgezien van het feit, of deze verklaring juist is en zijn kan, is het een ervaring, dat de methode veel verlichting kan geven.

In Onze streken wordt zij weinig meer toegepast, in zuidelijker landen is zij meer in zwang.

Bof. De bof komt meestal voor als kinderziekte, is dan besmettelijk en vrijwel altijd dubbelzijdig; op lateren leeftijd juist vaak eenzijdig en niet besmettelijk. De incubatietijd is ongeveer twee weken. Van de besmettelijkheid trekt men zich meestal weinig aan, omdat het een bij uitstek onschuldige ziekte is. Het is een ontsteking van de oorspeekselklier, die voor en onder het oor, achter en op de kaakhoek ligt. Zij zwelt sterk op en is pijnlijk bij druk. Het oorlelletje wordt opgetild, staat dus wat af. Ook kauwen en slikken zijn pijnlijk.

De ziekte begint meestal met flinke koorts, die echter gauw zakt; gewoonlijk wordt eerst de eene wang dik en een dag

of wat later de andere. In een tot twee weken is de zaak meestal weer in orde. Opvallend is nog, dat er vaak lichte buikpijnklachten (diarrhee) bijkomen. Vermoedelijk is dit een gevolg van het meedoen van de buikspeekselklier, die achter de maag ligt en in het begin van den dunne darm uitmondt. Een enkele maal komt er bij jongetjes nog een ontsteking van de geslachtsklieren bij, waarover men zich niet te zeer hoeft te verontrusten. In bed blijven en vette watten om het pijnlijke, dikke gezicht (het Duitsche woord is „Mumps”), zijn de voornaamste te treffen maatregelen.

Boorwater. Boorwater is een 2 a 3% oplossing van boorzuur in water. De oplossing is daarbij tevens nagenoeg verzadigd, d.w.z. dat men nooit bang hoeft te zijn, een te sterke oplossing te krijgen. Boorwater is een zwak antisepticum; het wordt voornamelijk gebruikt als vloeistof voor oogbadjes.

Borstklierontsteking. Er zijn drie hoofdtypen van deze ontsteking : een, die bij de geboorte, bij den zuigeling dus optreedt, de zoogenaamde heksenmelk; een die voorkomt in den tijd der geslachtsrijpheid en tenslotte de borstklierontste-

Sluiten