Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Borstvoeding

Borstvoeding

king („zeere borst”) van de 20ogende vrouw. De eerste en laatste vorm hebben meer neiging tot verweeking; lukt het niet de aanvankelijke ontstekingshaard, die zich als een roode, harde, pijnlijke plek vertoont, tot slinken te brengen (compressen met Burowwater en dgl.), dan ontstaat er een ineensmelting van het weefsel met ettervorming, een abces, welke aandoening verder volgens de regels der heelkunde behandeld moet worden. De rneer onschuldige ontsteking, die (zoowel bij jongens als bij meisjes) om het ize tot i4e jaar nog al eens voorkomt, uit zich slechts als harde, pijnlijke „stukjes”, die achter de tepels te. voelen zijn. Zoowel hier als bij dreigende heksenmelk,waar men ook die stukjes voelt en ziet, is een eenvoudige en goede voorloopige behandeling ■ het aanleggen van een zacht 1 druk verband je. .

Borstvoeding. Er is een tijd i geweest, dat men (deze mee- 1 ning ontstond in een der ( grootste steden van Europa) s borstvoeding afried; moeder- g melk zou niet gunstig voor \ het kind zijn. r

Het natuurlijke instinct ver- p werpt een dergelijke mogelijk- i: heid onmiddellijk en alle erva- g ringen, ook van de laatste v

e jaren, waarin op het gebied der n kunstmatige voeding zulke bei- langrijke verbeteringen bereikt it zijn, bevestigen slechts het - voor de hand liggende: dat tl het voorrecht voor een kind c om althans de eerste maanden i moedermelk te krijgen onmer telijk is en geen argument van ï de zijde van de moeder, hetzij 1 aesthetisch of sociaal, mag aan , dit kinderrecht tornen I ■ Een teer punt is nog steeds de ; vraag of men de melkafzon! dering bij moeders met weinig melk kan aanzetten of bevorderen. Men hoort van allerlei dieetvormen (veel apenooten, veel spinazie of veel melk), die allen zoo te zien onschadelijk zullen zijn, maar af gezien van het vele drinken, dus vloeistof opnemen, weinig specifieke werking kunnen uitoefenen. Er zijn helaas vele moeders, waar het nu eenmaal „nooit lukt”. Enkele bruikbare preparaten heeft de geneeskunde in den loop der jaren leeren kennen, o. a. lactagol, dat [ echter ook geen absoluut constant succes heeft, wat begrijpelijk is : een borst met weinig ontwikkeld kliermateriaal kan nooit voldoende produceeren. Belangrijk echter is de bekende ervaring, dat de gemoedstoestand der vrouw van den allergrootsten invloed

Sluiten