Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Braken

Brandwonden

100—250 gr. aankomt. Geen weegschaalziekte dus ! Braken. Onze stofwisseling speelt zich grootendeels af buiten ons dagelijksch bewustzijn j om. Men kan zich voorstellen, dat de mensch niet op een vruchtbare wijze zou kunnen denken, als hij zich ook nog voortdurend met de gebeurtenissen in zijn organen bezig moest houden.

De maag ligt op de grens der twee gebieden. Dat zij nog in staat is door het geringe bewustzijn, dat men er heeft, een contröle uit te oefenen op alles wat wij naar binnen werken, is slechts een zegen te noemen. Nog meer het feit, dat zij dan zonder verder commentaar of hulp zich van den slechten last ontdoet. De oorzaak kan echter ook liggen aan een tijdelijk te groote gevoeligheid van de maag voor spijzen, die zij anders wel verdraagt of zou kunnen verdragen (zenuwachtigheid voor het examen).

Soms kan men „de zaak red- : den”. Iemand, die misselijk is, j diep te laten ademhalen, is een even doeltreffend als bekend < middel. Minder bekend is de 1 raad zoo iemand op zijn linker 1 zij te laten liggen. Het voor het braken zoo gevoelige deel s der maag (de uitgang) ligt aan {

1 den rechterkant en wordt daardoor van prikkeling ontheven. ; Laat de betreffende ook tus• schen het braken door veel water drinken. Het oude begrip: „men moet iets te braken hebben” is nog zoo kwaad niet! Looze brakingen, waarbij slechts de wurgbewegingen optreden zonder effect, zijn veel onaangenamer.

Meestal kennen we wel de reden van ons braken. Iedereen heeft daarin zijn eigenaardigheden. Kinderen braken vaak bij het opkomen van koorts. Braakt iemand vaak en feitelijk zonder reden, dan zal hij zelf wel begrijpen, dat er iets niet in den haak is en zijn hulp ter bevoègder plaatse zoeken.

Men braakt maaginhoud, d.w.z. niet te lang geleden opgenomen voedsel, maagsap, gal (uit den darm in de maag terug geloopen) en soms ook bloed. Bij dit laatste zij opgemerkt, dat dit bloed, dat met het braaksel meekomt, meestal niet rood, doch donker bruin is, z.g. „koffiedik”. Mocht het voorkomen, dat iemand koffiedik braakt, dan beware men het braaksel om het den dokter te kunnen laten zien. Brandwonden. Men onderscheidt van oudsher een aantal graden bij brandwonden. De

Sluiten