Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brillen

oog te corrigeeren; men gaat er dus van uit, dat deze door de persoon zelf niet te verhelpen zijn (zie ook bij ver- en bijziendheid) . Zij moeten zóó geslepen worden, dat het oog, ook als het er niet recht doorheen, maar meer door de rand ziet, „gecorrigeerd” wordt. (Dit is speciaal het geval bij de ZeissPunktalglazen).

Sommige menschen, gewoonlijk de verziende, hebben zoowel voor het zien in de verte, als bij het lezen een bril noodig; om niet altijd behoeven te verwisselen is op de onderhelft van hun brilleglas een klein extra lensje geplakt, waardoor ze bij het lezen en handwerken kunnen kijken. Zoogenaamde halve glazen, waar men dus overheen kan kijken, beoogen hetzelfde op een andere manier; ook de methode van oudere menschen om den bril op de punt van hun neus te dragen is zoo bedoeld. Bij astigmatisme zijn de brilleglazen cylindrisch. De cylinder moet een zeer bepaalde stand hebben en het brilleglas mag niet kunnen draaien; het is daarom wenschelijk, dat het glas ovaal is, in elk geval niet rond.

De sterkte van brillen wordt evenals de afwijking van het oog, uitgedrukt in z.g. diop-

Bronchitis

triën; het aantal dioptriën is het omgekeerde van de brandpuntafstand in meters uitgedrukt. Iemand, die een bril van +3 heeft, heeft een bril van de sterkte van 3 dioptriën, d.w.z. dat de brandpuntafstand van de bril 1/3 meter is. Het teeken + of — geeft aan, of de bril een vergrootglas (+) of een verkleinglas (—) is, respectievelijk voor ver- en bijziende menschen (zie aldaar).

Wanneer schoolkinderen er over klagen, dat zij door hun bril alweer zoo slecht gaan zien, moet men eerst probeeren of een grondige reiniging der glazen misschien ook reeds de gewenschte verbetering brengt.

Bronchitis. Bronchitis beteekent een ontsteking van de hoogere luchtwegen. De luchtpijp vertakt zich omlaag in de long, ontelbare malen, in steeds kleiner wordende buisjes, die tenslotte eindigen in het eigenlijke gebied der ademhaling, de longblaasjes, waarin de gaswisseling tusschen bloed en ademhalingslucht plaats vindt. Het geheele systeem van deze buisjes samen wordt bronchiaalboom genoemd.

Een gewone bronchitis reikt zelden zóóver naar beneden, dat de heele bronchiaalboom

Sluiten