Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bronchitis

Buikpijn

ontstoken is. Het gaat dan gevaar voor longontsteking, maar om de „hoogere” bron- waarbij de ontsteking op het chi. Er bestaat een min of eigenlijke ademhalingsweefsel meer overvloedige slijmaf- overgaat, is dan zeer groot, scheiding, die opgehoest moet Het is te begrijpen, dat bij een worden. De bekende hoest- meer uitgebreide bronchitis, dranken, die alle een of meer waarbij ook de fijnere bronchi van de stoffen: anijsspiritus, worden aangetast, de luchtlaurierkerswater, zoethout, sal- stroom belangrijk gehinderd miak enz. bevatten, bevor- kan worden, waardoor een deren deze slijmafscheiding; vorm van benauwdheid ontmen zegt, dat de hoest „losser” staat, die aan die bij asthma wordt. Er zijn ook hoestmid- doet denken. Inderdaad, waar delen, die de slijmafschei- bij de gewone bronchiaalding tegengaan, o.a. die, welke asthma ook altijd een lichte kreosoot bevatten en waar- ontsteking der fijnere luchtmee dus meer een opdrogende wegen is aan te toonen, is de werking op het slijmvlies be- overgang tusschen deze ziekteoogd wordt. beelden een vloeiende; asthma-

Bronchitis is een van die patiënten neigen, ook in tijden, ziekten waarmee het volks- dat zij geen echte aanvallen woord „kouvatten” ten nauw- hebben, tot bronchitis, ste samenhangt en de ervaring Buikpijn. Als men elke keer, leert, dat dit maar al te zeer dat iemand pijn in zijn buik waar is. Speciaal in het voor- heeft den dokter zou halen, zou en najaar hebben de menschen, menig gezin er een lijfarts op die er toe neigen, er last van; na kunnen houden. En toch : sommigen maken jarenlang men weet langzamerhand wel,

S winters ”hun bron- b«>e een lichte buikpijn „rechts chitis door. Kinderen en oude onder” slechts eenige uren aan menschen zijn het vatbaarst, een verraderlijke buikvliesontIn den regel duurt de ziekte steking vooraf kan gaan. Er eenige weken. In den aanvang zijn haast te veel oorzaken gaat zij nogal eens met wat voor buikpijn om op te noekoorts gepaard, deze verdwijnt men. Maagpijn wordt als regel meestal gauw. Bij zeer kleine wel als zoodanig herkend, bekmderen is de ziekte ernstiger houdens een verwisseling met en kan zij dagenlang onder krampen in den dikken darm, hoogen koorts verloopen. Het die gedeeltelijk tegen de maag

Sluiten