Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Caloriën

Cholera

Caloriën. Caloriën drukken hoeveelheid datzelfde voedsel een warmtehoeveelheid uit. leveren kan bij de voornoemde Daar men deze niet kan be- vernietiging binnen in het

palen op de manier, zooals men lichaam. Men heeft van alle

b.v. een hoeveelheid lucht of voedingsstoffen nauwkeurig water meet, moet men uitgaan deze „warmtewaarde” gemevan datgene, wat van de ten. De hoeveelheid warmte warmte doordrongen wordt, die het opgenomen voedsel zou De verwarming, die noodig is kunnen produceeren, moet geom een bepaald lichaam op lijk zijn aan de hoeveelheid

een zekere temperatuur te warmte, die men voor zijn

brengen, dient dan als maat- dagelijksche bezigheden noodig staf. De warmte, noodig om heeft en welke zeer afhanéén cM3 water van nul tot één kelijk is van den aard en den graad te verhitten noemt men omvang van de te verrichten warmte-eenheid of calorie. arbeid. Zoo kan iemand, die Ons voedsel wordt in ons den heelen dag te bed ligt, met lichaam totaal vernietigd. Het een voedsel toe, dat een calowordt uitgescheiden voor het riënwaarde van 1500—2000 grootste deel als water en kool- caloriën heeft; een arbeider, zuur (door nieren en longen), die zwaar lichamelijk werk d.w.z. als producten, die men verricht, heeft er tot 4 a 5000 ook zou krijgen, wanneer men noodig. Zie hierover verder bij het buiten het lichaam totaal voedsel. zou verbranden. Men stelt zich Cholera. Cholera is een acute voor, dat onze eigen bloeds- infectieziekte, die eigenlijk in warmte ontstaat door een de tropen thuis hoort. In de soortgelijk verbrandingsproces ontlasting van den patiënt vindt m ons lichaam en verder dat men steeds de z.g. choleraonze lichamelijke prestaties bacil, welke algemeen als de slechts mogelijk zijn op den verwekker der ziekte bebodem van een dergelijke schouwd wordt (zie hiervoor warmte-productie. ook onder bacteriën en con-

Wanneer men nu weet, hoe- stitutie). Meestal verloopt de veel warmte er ontstaat bij ziekte zeer snel, de patiënten verbranding van dit voedsel krijgen heftige spierkrampen buiten het lichaam, welke men en overvloedige waterdunne aus in caloriën uitdrukken diarrhee : de ontlasting ziet er Kan, dan weet men ook, welke uit als vuil waschwater. Het

Sluiten