Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Chronisch

Collaps

geheele beeld is feitelijk dat van een uiterst heftige darmontsteking, die vóór alles een groote wateronttrekking aan het lichaam tengevolge heeft. Men ziet in eenige uren tijds de zwaarste menschen letterlijk wegslinken.

Herstel is zeer wel mogelijk, waarbij dan het heftige beginstadium spoedig in een rustiger toestand o vergaat. Steeds is de cholera echter een zeer ernstige ziekte met een hoog mortaliteitscijfer (sterftecijfer). Gewoonlijktreedtcholeraepidemisch op. Speciaal de ontlasting is besmettelijk, reden waarom in streken, waar de hygiëne in dit opzicht nog van geen beteekenis is, de ziekte zich zoo snel kan verbreiden (drinkwater 1).

Chronisch. Een chronische ziekte verloopt geleidelijk; dat wil zeggen in een typisch geval begint zij geleidelijk en blijft betrekkelijk lang bestaan om na een tijd misschien weer geleidelijk af te nemen. Voorbeelden van chronische ziekten zijn tal van stofwisselingsziekten, neurologische ziekten, bepaalde vormen van rheumatiek, enz.

Soms begint een ziekte acuut en gaat zij in een chronisch stadium over. Men rekent een eventueel acuut begonnen

ziekte chronisch te worden, als zij langer dan zes weken duurt. Terecht staat een chronische kwaal in een kwaden reuk. De ervaring leert, dat acute ziekten met een heftig verloop gewoonlijk beter en vollediger genezen dan kwalen, die tijd hebben om langzaam binnen te sluipen en weinig reactie verwekken. Waar een ziekte zoowel acuut als chronisch kan vërloopen, krijgt men de indruk, dat dit juist het gevolg is van den meerderen of minderen weerstand, dien de patiënt kan bieden.

Clysma. Clysma’s beoogen het invoeren van vloeistoffen in den endeldarm. Men kan voedingsclysma’s toedienen, waarin dus voedingsstoffen (ei, suiker, melk enz.) zijn opgelost, voor patiënten, die door den mond niets kunnen opnemen. Na buikoperaties pleegt men een druppelclysma te geven (water, druppelsgewijs) om onmiddellijk met vochttoediening te kunnen beginnen indien de dunne darm gespaard moet blijven. Reinigingsclysma’s dienen als voorbereiding voor operaties in de buurt van den endeldarm.

Collaps. Collaps is een toestand van vaatverlamming, waarvan het hoofdverschijn-

Sluiten