Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Crisis

Cyanose

de tot in oneindige bijzonderheden uitgewerkte, meer mechanistische beschouwingen van de huidige wetenschap. Echter hebben beide tenslotte met precies dezelfde onbekende factoren te maken, waarbij men Coué de eer moet geven, ten minste meer aan een werkelijk oorzakelijke geneeswijze gedacht te hebben. Een verdere beoordeeling is hier niet noodig; ieder moet voor zichzelf uitmaken of hij een wetenschappelijke of een niet-wetenschappelijke methode wil volgen. Allerwege hoort men van wonderlijke resultaten. Er is geen enkele geneeswijze in de wereld, die niet op hetzelfde kan bogen en niet eerder zal het mogelijk zijn onbevooroordeeld een helder licht op al deze dingen te werpen, voordat het gebied van de werkelijke oorzaken en de zetel van alles wat ziekte is of ermee samenhangt, zal kunnen worden doorgrond.

Crisis. Crisis beteekent: „hoogtepunt der ziekteverschijnselen”. Lang niet alle ziekten vertoonen een crisis, daarvoor moeten de verschijnselen snel toenemen en na het hoogtepunt weer snel afnemen. Eerst dan kan men van een kritischen afloop spreken. Hoe langzamer de ver¬

schijnselen verdwijnen, des te geringer uitgesproken is de crisis; men spreekt dan van een lysis of een lytischen afloop. Een ziekte met een typisch kritisch verloop, is de longontsteking. De crisis komt hier als regel op den zevenden, soms op den vijfden of den negenden dag. De steeds hooggebleven koorts zakt dan plotseling en de patiënten voelen zich bij een gunstig verloop der crisis als herboren.

Buiktyphus is een ziekte, die in haar typisch verloop juist lytisch eindigt. De koorts en het ziektegevoel verdwijnen daar eerst langzamerhand.

Curettage. Onder curettage verstaat men het verwijderen van het slijmvlies (de binnenwandbekleeding) der baarmoederholte door middel van een speciaal soort rondgebogen scherp instrumentje: de curette. Indien noodig moet van te voren den baarmoedermond kunstmatig verwijd worden. Meestal gebeurt deze ingreep in narcose. Men verricht de bewerking hetzij om een te langdurige bloeding tot staan te brengen (zie bij menstruatiestoornissen en bij wisseljaren), hetzij om het baarmoederslijmvlies te kunnen onderzoeken op zijn hoedanigheden (ontstekingen, kanker).

Cyanose. Dit beteekent let-

Sluiten