Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cyanose

Cyanose

terlijk blauwzucht en duidt dan op het bestaan van een blauwe kleur aan het lichaam overal daar, waar men gewend is min of meer rood of rosé te zien door de bloedkleur, vooral dus lippen, wangen, neus, vingernagels. Een geoefend oog ziet de cyanose echter ook elders op het lichaam.

Cyanose ontstaat overal waar de bloedsomloop stokt of vertraagd is, dus bij tal van ziekten van den bloedsomloop (veel zoogenaamde hartziekten), de

afsnoering of belemmering van den bloedsomloop in een lichaamsdeel (thrombose, afsnoering), maar ook daar, waar de bloedsamenstelling veranderd is en er geen voldoende zuurstof opname in het bloed mogelijk is, zooals bij bloedvergiftiging. De roode kleur van ons bloed is n.1. te danken aan het zuurstofgehalte. Bij een slechten bloedsomloop is de gaswisseling in de longen onvoldoende en daardoor vermindert het zuurstofgehalte van het bloed.

Sluiten