Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Darmkatarrh

Dauwwurm

bij men den indruk krijgt, of de darm zich zoo spoedig mogelijk wil ontdoen van een last, waar hij op dat oogenblik toch niets mee kan beginnen, ontstaan veelvuldige diarrheeën. Een dergelijke darmkatarrh kan door allerhande oorzaken ontstaan, vooral in den zomer; de zg. „zomerdiarrheeën” zijn berucht en hangen dan o. a. zeker samen met het gebruik van minder frisch voedsel in heel warme dagen; waar men echter dikwijls a.h.w. een epidemie ervan ziet optreden, is het duidelijk, dat de algeheele menschelijke constitutie in zulke dagen daartoe moet neigen.

Soms lichte koorts in den aanvang, buikkrampen en zooals reeds gezegd diarrhee, zijn de hoofdverschijnselen. Men heeft meestal te maken met een ontsteking van den dunnen darm, die zich tot in den dikken darm kan voortzetten. Wanneer de diarrhee eenige dagen mocht duren, wordt de kleur steeds lichter, de slechte reuk steeds minder. Op den duur komt er dan nagenoeg alleen nog slijm. Het kan dan voorkomen, dat men kleine bloedspikjes in dat slijm ziet, waarover men zich niet in het minst ongerust hoeft te maken. Het heeft niets te

doen met bloeddiarrhee, waarbij van den aan vang af het bloed met de ontlasting verschijnt. Voor de behandeling is vooral warmte noodig. Het eenige voedsel, wat men in afwachting van de verdere behandeling in elk geval kan geven, is slappe, warme thee zonder melk of boschbessensap. De verdere behandeling zal in den regel beginnen, meestal tot verwondering der omstanders, met het geven van een (afvoermiddel), waarmee men allereerst de schadelijke, voor verdere vertering onbruikbaar geworden, darminhoud verwijdert.

Dauwwurm. Onder dauwwurm verstaat men het chronische vochtige ekzeem, aanvankelijk aan het hoofd van zuigelingen en kleine kinderen. Soms beperkt het zich tot enkele plekken, soms breidt het zich gedeeltelijk over het verdere lichaam zelf uit (zie ook bij ekzeem). Bij nagenoeg elke baby vindt men wel eens een keer een rood plekje, door het schuren der luiers en het gemakkelijk „geïrriteerd” (aangedaan, geprikkeld) worden van de teere huid. De hoofdoorzaak ligt dan in de „buitenwereld”. Bij dauwwurm heeft men met een echte constitutioneele ziekte te doen, d.w.z. dat men

Sluiten