Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Diathermie

Dieet

sten en opwindende gebeurtenissen. Ook de dunne ontlasting na het nemen van een afvoermiddel berust meestal op een bevordering der voedselvoortbewegende samentrekkingen van den dikken darm, een enkele maal op een vergrooting van het vochtgehalte van den darminhoud, waardoor de ontlasting ook den dikken darm dunner dan gewoonlijk passeert.

Treedt de diarrhee op zonder bekende oorzaak en blijft het niet bij een enkelen keer, dan is bedwarmte het allereerste wat dringend noodzakelijk is. Op eigen houtje stoppende middelen te nemen is niet geraden. Het zal dikwijls voorkomen, dat de geneesheer aanvankelijk zelfs juist een laxans voorschrijft, aangezien in een aantal gevallen de diarrhee berust op abnormale omzettings- en gistingsprocessen van den darminhoud, waardoor ongewenschte stoffen ontstaan, die eerst verwijderd dienen te worden. Wel is het raadzaam bij voorbaat vrijwel geen voedsel te gebruiken en zijn dorst slechts te lesschen met

warme slappe thee zonder melk.

Diathermie. Iedereen kent wel de eigenaardige sensatie bij het voelen van een zg. farradischen stroom, zooals die

in de bekende electrische toestellen (op de kermis b.v.) wordt opgewekt. De prikkelingen, die men daarbij voelt, worden veroorzaakt door voortdurende, zeer snelle, uiterst korte onderbrekingen van den stroom. Wanneer men o.m. de snelheid van de opeenvolging der onderbrekingen nog veel en veel meer op voert, verdwijnt tenslotte het prikkelende gevoel en er ontstaat een warmtegewaarwording, die de eigenaardigheid heeft niet in de eerste plaats gevoeld te worden in de handen, waarmee men de beide polen van het toestel vasthoudt, maar dieper in het lichaam, midden in de armen, kortom als een „diepe” warmte. De eene pool kan men op alle mogelijke plaatsen aanleggen en zoodoende een warmtewerking, men zou haast van warmtehaard kunnen spreken, op elke gewenschte plaats verwekken. Vooral voor verouderde, dieper gelegen ontstekingsprocessen is de invloed vaak heilzaam, maar ook voor steenpuisten, tandwortelontstekingen enz., en bovenal bij gewrichtsaandoeningen, met name chronisch verloopende gewrichtsontstekingen (chronische gewrichtsrheumatiek).

Dieet. Het is een algemeen feit, dat bij de menschen in

Sluiten