Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dieet

Dieet

tuiging gekomen is, dat hij eet (d. w. z. zijn voedsel zonder allerhande zaken niet kan ver- keukenzout toebereidt) krijgt dragen. Men staat hier niet een zekere hoeveelheid zouten voor een gebied van de weten- vooral met plantaardige voeschap uit een stuk. Er is een dingsstoffen naar binnen, voortdurende verandering in Van de dagelijks opgenomen de methoden, in de opvat- hoeveelheid kan slechts gezegd tingen, in de theorieën; men worden, dat het lichaam zich in zou haast van een „dieetmode” een „zoutevenwicht” bevindt, kunnen spreken. Dit komt dit wil zeggen dat elk teveel voornamelijk omdat men vrij- zorgvuldig uitgescheiden wordt wel geheel op het proefonder- en elk tekort zoo spoedig mogevindelijke aangewezen is en lijk aangevuld, dus de ervaring telkens op- Daarnaast mag men niet de rol nieuw moet afwachten. over het hoofd zien, welke het

Het zich houden aan een dieet zout als smaak-versterkend midbehoort voor vele menschen del speelt. Onze spijsvertering tot de zwaarste opgaven, die hangt ten nauwste samen met men hun kan stellen. Men de voldoening welke wij bij het krijgt dikwijls den indruk, dat proeven van ons voedsel hebde daarbij ontwikkelde wils- ben. De weldadige werking van kracht nog grootere genees- iets „hartigs” is overbekend, kracht bezit dan de vernuf- evenals de uitdrukking dat te tigste voedselsamenstelling. Er- flauw eten smaakt, alsof men varen artsen zijn zelfs tot „een slag in het gezicht krijgt . de vrij zeker geldende slotsom Het kan voorkomen, dat de gegekomen, dat een patiënt met heele uitscheidingsfunctie in het een streng dieet, die nu en dan lichaam in de war is; dat dit als eens zondigt, er minder goed het ware met zijn vocht en zoutaan toe is dan een ander, verdeeling geen raad weet. aan wien men wat meer heeft Alles wat men onder „meraantoegestaan, maar die er zich doeningen” kan samenvatten dan ook strikt aan houdt en hangt daar nauw mee samen. J bereid is aan een voorkomende In zulke gevallen kan het van verleiding glimlachend het groot nut, zelfs levenreddend hoofd te bieden. zijn, zich een tijd lang van alle ,1

Dieet (zoutloos). Zout is een zout te onthouden, zooals dit voor het lichaam onontbeerlijke dan ook in de geneeskunde ve- j stof. Ook wie geheel „zoutloos” lerzijds wordt toegepast.

Sluiten