Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorlichten

Doorliggen

beeld op het scherm (zie verder een gezonde bovenkaaksholte bij Röntgenstralen). Men geeft zelfs door den bodem der de voorkeur aan een dergelijke oogkas tot in de oogenholte doorlichting, die natuurlijk in doordringt en men als de een donkere kamer plaats patiënt zijn oogen openhoudt vindt, in die gevallen, waar de pupillen daardoor zacht het de bedoeling is organen rood ziet lichten, heeft men in hun beweging gade te slaan, hier nog een tweede aanwijzing zooals het kloppen van het omtrent den toestand dezer bijhart, verschuiven van de long- holte. Voor de doorlichting van grenzen bij de ademhaling. de voorhoofdsholte plaatst rnen Een geheel andere soort door- het lampje zoo diep mogelijk lichting wordt toegepast om in den binnenooghoek en ziet bepaalde deelen van het lichaam dan boven en ter zijde van den op hun doorschijnendheid te on- neuswortel door het voorhoofdderzoeken. Men heeft in het been heen een zwakke lichthoofd de zg. bijholten van den schijn.

neus, de voorhoofdsholte in Doorliggen. Doorliggen is het voorhoofdsbeen, de boven- een uiterst lastig, hinderlijk, kaaksholte in het bovenkaaks- helaas soms haast onvermijdebeen e.a. Deze holten zijn met lijk bijkomstig verschijnsel van lucht gevuld. Zij kunnen ontste- een langdurig ziekbed, vooral ken en dan geheel opgevuld ge- wanneer de patiënten mager raken met etter. Wanneer men, geworden zijn. De steeds op alweer in een donkere kamer, dezelfde plaats gedrukte huid, in de mondholte van den die een slechte bloedcirculatie patiënt achter de gesloten lip- heeft en daardoor zijn vitalipen een lampje brengt, zal teit (levensvatbaarheid) vermen nu in plaats van een zacht liest, gaat van de oppervlakte af roze schijn onder de koonen, afsterven. Eerst laat een velwelke er in het gewone geval letje los, gaandeweg wordt de altijd pleegt te zijn door de plek dieper en dieper tot heftig doorlichtbaarheid van de bo- pijnlijke en uit den aard der venkaaksholte, duidelijk een zaak moeilijk te genezen wonmin of meer sterke verdui- den ontstaan zijn. stering aan den eenen kant Het is een der hoofdopgaven waarnemen, indien de be- van de verpleegster om het treffende holte ontstoken is. doorliggen met alle ten dienAangezien het licht bij ste staande middelen te voor-

Sluiten