Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dorst

Drenkelingen

van de lichaamsweefsels doet zich dan ook al zeer spoedig als dorst gevoelen. Om dit tekort aan te vullen heeft het lichaam geen reserves. Als iemand honger lijdt en blijft hongeren, verdwijnt zijn hongergevoel na enkele dagen volkomen. Het is dikwijls door de ervaring bewezen, dat zulke personen zich dan nog weken lang in uitstekende welstand kunnen bevinden. Echter kan dit van dorst in geenendeele gezegd worden. Wanneer er niet spoedig vloeistofopname plaats vindt, is het leven ermee gemoeid. Overbekend is dit vraagstuk in woestijnstreken waar de menschen afhankelijk zijn van een meegenomen voorraad, en waar men ook het dier vindt, dat wèl over de zooeven bedoelde reserven beschikt, de kameel.

Het komt voor, dat het vochtevenwicht door een ziekelijken toestand gestoord is; óf in dien zin, dat er een opzameling in het lichaam plaats vindt zonder gelijkwaardige afgifte (bij nierziekten bv.), df doordat het vochtverlies plotseling zoo groot is, dat de opname dit verlies niet bij kan houden en er dus een soort uitdroging van het lichaam plaats vindt (b.v. bij cholera). Soms wordt er wel evenveel opgenomen

als afgegeven, maar buiten de grenzen van de normale hoeveelheden zooals b.v. bij zeer sterk zweeten en bij suikerziekte het geval kan zijn. Ook bij vele koortsige processen en ontstekingen (b.v. bij buikvliesontsteking) is een toename van de behoefte aan vocht, d. w. z. van dorst, een voor den arts belangrijk symptoom.

Drenkelingen. Over kunstmatige ademhaling wordt in het hoofdstuk „Ongelukken” de hoofdzaak aangegeven. Een aantal opmerkingen over wat het redden betreft zijn misschien niet overbodig. Wanneer iemand in het water valt, spring hem dan niet direkt na, tenzij het een klein kind is, het kan anders voorkomen, dat hij een beter zwemmer blijkt te zijn dan ge zelf zijt.

Zeer verkeerd is het ook met meerderen tegelijk in het water te springen; er wordt daardoor veel kracht verspild en vaak ondoelmatig gebruikt. Moet men naar een drenkeling duiken in den winter, dus in ijskoud water, dan wordt altijd vermeld, dat men in het begin een hevige pijn in het achterhoofd en in den nek krijgt ten gevolge van de koude, dat men zich daarom niet mag bekommeren aangezien

Sluiten