Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Droomen

Droomen

droomt bij het inslapen en de vreemdste situaties met de bij het wakker worden. Dat grootste vanzelfsprekendheid, het soms lijkt of men den Dit hangt ook samen met het heelen nacht gedroomd heeft, dwingende karakter van het Van dan daaraan liggen, dat verloop der gebeurtenissen, men den geheelen nacht slecht waarop men al weer als regel geslapen heeft en voortdurend geen invloed kan uitoefenen, dien overgangstoestand „aan- Wanneer een droom daarbij geraakt” heeft, echter ook zeer onaangenaam is, kan dit aan do omstandigheid dat men, onmachtsgevoel zich versterzooals algemeen wel bekend ken tot een „nachtmerrie”. De is, in een uiterst kort tijds- beelden waaruit ons droombestek zooveel droomen kan, leven is opgebouwd, zijn in ’t dat men het gevoel heeft algemeen symboliseerend; dit uren gedroomd te hebben, wil zeggen dat men de den Men heeft dit ontelbare malen droom-opwekkende oorzaak(in kunnen vaststellen met per- het lichaam, in de buitenwereld sonen die in tegenwoordigheid of in het herinneringsgebied van anderen een paar minuten der ziel gelegen) niet in haar ingeslapen waren en bij het ware gedaante, maar in een wakker worden heele levensge- als symbool werkend beeld schiedenissen droomend door- te zien krijgt. Voorbeelden leefd hadden. daarvan zijn overbekend. Een

Ons droomleven is, althans omvallende stoel kan over een geldt dit voor de meeste droo- vulkaanuitbarsting doen droomen, samengesteld uit beelden men. Wie van heel veel slanuit het dagelijksch leven. Het gen droomt, wordt vaak met verschil ligt vooral in het buikpijn wakker (men denke veel sterker aanwezige ge- aan den vorm der ingewanden) voelselement, wat er ook de enz. En het is wel begrijpelijk, oorzaak van is dat een aan- dat daardoor bij het uitleggen gename of een onprettige van het droomleven er de droom zoo’n belangrijken in- meest verschillende dingen in vloed op het humeur van den gelezen kunnen worden, volgenden dag kan hebben. Het komt voor, dat ten gevolge Karakteristiek is verder dat van den toestand van het het oordeelsvermogen in ons lichaam het waakbewustzijn droomleven veelal uiterst zwak zich niet totaal uit den droomontwikkeld is; men aanvaardt toestand kan bevrijden en dat

Sluiten