Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ekzeem

Electrotherapie

plekken, die door den leek Soms echter is er van iets al gauw met ekzeem worden specifieks niets te vinden en betiteld en dit toch niet altijd moet men de oorzaak vrijwel zijn. Netelroos (niet alleen na alleen in een bijzondere neiging het eten van aardbeien of kreeft, van de huid zoeken, ook vaak zonder eenige beken- Karakteristiek voor ekzeem de oorzaak, soms zelfs in meer- is de zekere hardnekkigheid dere gevallen onafhankelijk van der ziekte, de neiging om zich elkaar tegelijk optredend), de uit te breiden en steeds weer uitslag bij vele acute infec- terug te keeren, de groote tieziekten (mazelen, roodvonk, gevoeligheid voor water, waarwaterpokken), vele schimmel- om men alleen met olie de ziekten (ringworm o.a.), hebben plekken mag schoonmaken, met ekzeem niets te maken. Ekzeem is over het algemeen Zeer bekend is het, dat sommige niet besmettelijk. Naast een primulasoorten bij aanraking uitwendige behandeling met van de bladeren een sterk jeu- zalven zal een inwendige toekende netelroos verwekken. Be- diening van geneesmiddelen, kende voorbeelden van ekzeem benevens het voorschrijven zijn: de dauwworm van kleine van een bepaald dieet veelal kinderen, het smetten onder noodzakelijk blijken, de borsten en in andere plooien Electrotherapie. Feitelijk bij dikke vrouwen, het ekzeem zou men hieronder alleen moetusschen de vingers (niet met ten verstaan die behandelingsschurft te verwarren) en elders wijzen, waarbij een electrische aan de handen, vaak jarenlang stroom (van welke soort dan bestaande, het ekzeem achter ook) op de een of andere wijze de ooren, in den gehoorgang het lichaam een eindweegs (erg jeukend 1), aan de haar- doorloopt. Hieronder zou dan grens in den nek bij vele vallen het electriseeren (faravrouwen enz. enz. disch of galvanisch) bij spier-

Er zijn vele uitwendige oor- en zenuwaandoeningen (verzaken op te noemen, die ek- lammingen vooral), de hoogzeem kunnen verwekken. Tal- frequentiestroom (de „knetlooze chemische stoffen komen terende vonken”), vroeger daarvoor in aanmerking; vele slechts bij enkele ziekten van fabrikages en handwerken zijn de huid en de huidzenuwen toeer berucht door (paarlemoer- gepast, thans als „radiostaatekzeem, bakkersekzeem). apparaat” door iedereen te

Sluiten