Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Embolie

Engelsche ziekte

gebruiken, zeer verbreid en van niet officieele zijde tegen alle denkbare ziekten aanbevolen, de diathermie, waarbij men van den electrischen stroom niets meer voelt maar slechts den warmteverwekkenden invloed ervan ondergaat, en feitelijk ook de electrocoagulatie (het wegbranden, „wegkoken” van kleine gez welletjes enz. door middel van electrische ontladingen). In hoofdzaak berust de invloed van de electriciteit op een verbetering der bloedcirculatie in het betreffende lichaamsdeel. Van een specifieken invloed van de electriciteit op de lichaamsweefsels is buitengewoon weinig bekend. Waarschijnlijk is het dat een psychische, suggestieve invloed in de meeste gevallen de hoofdzaak van het effekt bewerkstelligt.

Hoogtezon en Röntgenstralen behooren dus niet tot de eigenlijke electrotherapie, al worden zij door den leek vaak daartoe gerekend. Het gaat hier om stralen, die door een electrischen stroom, buiten het lichaam, opgewekt worden.

Embolie. Een embolus is een vreemd ding in den bloedstroom. Practisch verstaat men er onder de losgelaten bloedprop uit een der groote

vaten van het been of de buikholte (zie bij kraambeen). Wanneer deze stolselprop losschiet, wordt hij door den bloedstroom meegevoerd naar boven door het hart heen en blijft meestal steken voor de vertakking van de groote longslagader. Wanneer deze daardoor nagenoeg afgesloten wordt, treedt de dood vrijwel plotseling in. Het zijn die bekende, gelukkig zeer zeldzame gevallen, waarin een patiënt (of kraamvrouw) bij het de eerste maal oprichten dood in de kussen zinkt. Hulp is vrijwel uitgesloten. (Heroische chirurgen hebben gedurende de laatste jaren een enkele maal een dergelijke patiënt door een snelle ingrijpende operatie het leven kunnen redden. De omstandigheden moeten vanzelf sprekend dan wel buitengewoon gunstig zijn). Soms is de prop niet zóó groot, dat zij de longslagader geheel afsluit; dan komt zij verderop ergens in de longen terecht en sluit een kleiner of grooter longgebied van de bloedsomloop af. Er treden dan in dat deel ontstekingsverschijnselen op: het z.g. infarkt.

Engelsche ziekte. De vorm van ons lichaam is het meest teekenend uitgedrukt in ons beenderstelsel. Deze vorm is

Sluiten