Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Epidemie

Erfelijkheid

met verschillende preparaten aanrichten en op andere tijden en behandelingsmethoden den hier en daar kan optreden, kinderen doen toekomen (vi- zonder dat te doen? gantol, davitamon, hoogtezon). Hoe men de zaak ook keert of Vóór alles is het zonlicht een wendt, de opvatting, dat een bron van geneeskracht voor epidemie slechts afhankelijk is deze^ patiëntjes. van het aanwezig zijn van

Epidemie. Feitelijk dient een of andere gevaarlijke bacdit woord alleen gebruikt te terie, geeft zeker geen volworden voor het vrij plotse- doende verklaring voor de linge, massale optreden eener verschijnselen. Men heeft met acute infectieziekte (roodvonk, catastrophen te maken, die diphtheritis, typhus enz. enz.), niet een enkeling, maar de Er hoort dan eigenlijk ook bij, geheele menschheid op een dat er van te voren nauwe- speciale plaats treffen, zooals lijks of geen ziektegevallen men dat ook van natuurvan dien aard aanwezig waren, catastrophen kent. Het proHeftige epidemieën heeft de bleem van een ziekte is onafwereld in den loop van de scheidelijk verbonden met dat eeuwen meegemaakt; vooral van den levensloop van den de pestepidemieën hebben mil- patiënt. Het probleem der epilioenen ten grave gesleept, demie is het evenzoo met de Menigeen zal de zware griep- ontwikkeling van de geheele epidemie van 1918 nog versch wereld.

in het geheugen liggen. Het komt voor, dat in een

Er zijn met het begrip epide- land, waar van een bepaalde mie tal van problemen ver- ziekte herhaalde malen een bonden; vooral de naieve epidemie gewoed heeft, die mensch vraagt zich natuurlijk ziekte naderhand, zooals reeds af: wanneer de een de ziekte gezegd is, herhaaldelijk kan van den ander krijgt, van wie optreden zonder verdere geheeft de eerste haar dan ge- volgen voor de omgeving. Men kregen; waarom komt er aan zegt dan, dat de ziekte in een epidemie een einde; waar- plaats van „epidemisch” nu om krijgen niet alle menschen „endemisch” geworden is m zoo een tijd die ziekte en Erfelijkheid. Het grootste hoe kan het bestaan, dat een deel van de gesprekken der ziekte als de pest zulke ver- familie, vrienden, kennissen woestende epidemieën kan en andere omstanders van het

Sluiten