Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Erfelijkheid

Erfelijkheid

pas geboren kind worden ge- dien zin gebruikt kan worden voerd over het hoogst belang- dat, wanneer de mate van rijke feit of het op zijn vader overgeërfde eigenschappen van of op zijn moeder lijkt. Clinge lichaam en ziel groot is en hem Doorenbos heeft in zijn liedje belemmert tot die voornoemde „Arm Paatje” een en ander bevrijding vim het eigen „ik” gekarakteriseerd. Deze uiter- te komen, men van een erfelijke overeenkomst slaat voor- lijke belasting spreekt. Men loopig alleen op het lichaam, meent zoo vaak dat menschen In het latere leven blijft een met een bijzonder talent (mudeel van deze geërfde over- ziek) dit altijd op een of andere eenkomst met de ouders be- wijze van hun voorouders als staan, soms in groote, soms muzikaliteit geërfd moeten in zeer geringe mate. Zoodra hebben. Hoe men zich het het kind grooter wordt en zijn ontstaan van een dergelijke temperament aan den dag erfenis moet denken wordt wel treedt met alle neigingen, af- is waar als een voorloopig fecten en eigenaardigheden van onoplosbare vraag beschouwd, dat deel van het zieleleven, Minder gedwongen en fantastreedt ook in dit gebied het- tisch wordt de zaak, wanneer zelfde probleem op: hierin men bedenkt, dat voor het

of daarin is hij precies zijn uiten van een talent ongevader of zijn moeder. Het is twijfeld een zeker aantal eigendus zeker dat erfelijkheid niet schappen van het stoffelijke een wet is, die slechts voor het lichaam noodzakelijk zijn: wie lichamelijke geldt. Een deel geen goed gebouwde hand heeft van het zieleleven wordt er kan geen viool spelen, maar klaarblijkelijk ook ten zeerste evenmin kan iemand die geen door beïnvloed. Wanneer een zeer goed ontwikkeld gehoororkind nu langzamerhand vol- gaan heeft een groote muzikaliwassen wordt en een eigen teit vertoonen. Deze overerfemeening gaat krijgen, zelf- lijkheid, die door de geboorte kennis ontwikkelt, kortom zijn in een bepaalde familie blijft „eigen vorm” gaat ontplooien, voortleven, verklaart voldoende dan eerst ontpopt zich in hem het feit dat in de afstamming datgene van zijn totale wezen van zeer muzikale personen, dat uitsluitend aan hem toe- langeren tijd voor muziek min behoort, en waartegenover het of meer begaafde persoonlijkwoord erfelijkheid slechts in heden zullen voorkomen.

Sluiten