Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Etter

Etter

en vindt er een verweeking, iemand neusverkouden is of een „ineensmelting” binnen een ontstoken bindvlies heeft in de ontstoken massa plaats, aan het oog, is de vochtDe dikke, gele vloeistof, die afscheiding in het begin watezich daar op gaat hoopen rig en helder. Na een tijdje noemt men etter (pus). Het wordt deze troebel en dik: vloeibaar worden der weefsels men zegt dan dat de afscheiding moet men opvatten als een etterig geworden is en ook soort verteringsproces onder hier ontstaat dit etterig-worden invloed van groote hoeveel- door massa’s bloedlichaamheden witte bloedlichaampjes, pjes, die door de oppervlakte die een dergelijke verterende van het ontstoken slijmvlies invloed kunnen uitoefenen en zich met de afscheiding verdaarbij zelf ook ten slotte ver- mengen. Een overbekend voornietigd worden. Het is alge- beeld van ettervorming kent meen bekend, dat men deze iedereen bij een eenvoudige vervloeiing graag ziet, immers huidwond (open knieën !), het is bijna altijd het begin waarbij het mogelijk is dat de van de genezing. Men spreekt wond van het begin af aan dan ook van „rijpworden” van onder een dun vliesje van het de ontstekingshaard (zie ver- ingedroogd weefselvocht geder bij abces). neest, maar verreweg in de

Op deze wijze kan op elke meeste gevallen ook deze vochtdenkbare plaats in het lichaam, afscheiding eerst etterig wordt in de weefsels van een of ander en blijft etteren, „dragen”, orgaan, (lever, milt, hersenen tot alle van buiten ingedrongen enz.), een etterophooping ont- vreemde elementen (bacteriën) staan. Etter kan zich echter gedood of verwijderd zijn. De ook aan de oppervlakte van korst die over zoo een wond het lichaam vormen. Wanneer ontstaat, is ingedroogde etter.

Sluiten