Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Flauw vallen

Fontanel

Flauw vallen. Men bedoelt Daarna doet wat wijn of hiermee gemeenlijk een kort cognac wonderen. Men denke durenden toestand van be- er altijd weer aan een persoon wusteloosheid ten gevolge van niet te laten drinken zoolang een of andere emotie, over- hij nog niet geheel bij is en vermoeidheid, onaangename ook hem dan niet weer dadelijk gewaarwording, bij het zien aan het werk te zetten, maar van bloed enz. enz. Er zijn eerst geheel op zijn verhaal menschen die flauw vallen te laten komen I van het knakken van ge- Men moet ,,flauw vallen” wrichten, of bij lang staan, scherp scheiden van bewustewaarbij het weëe gevoel in de loos worden ten gevolge van lendenstreek een groote rol lichamelijke ziekten. Flauw schijnt te spelen. vallen is een psychische reactie

De betreffende wordt opval- op een te sterk inwerkende lend bleek („trekt weg”) en gewaarwording, of die nu van krijgt vaak een gewaarwor- buitenaf komt of uit het lidxng of de wereld om hem heen chaam zelf. Men moet zich gaat draaien. Meestal breekt a.h.w. voorstellen dat iemand het zweet hem uit, het „koude uit zijn lichaam vlucht, omdat zweet ’. Zijn pols gaat lang- hij de waarneming van iets zaam; soms is hij misselijk. niet kan verdragen. Bij beDaarna zakt hij bewusteloos wusteloosheid door een orgam elkaar en komt dan meestal nische ziekte kan omgekeerd na eenige minuten met een het lichaam geen drager van diepe zucht weer bij. Het het bewustzijn blijven, hoeft niet tot een geheele Er zijn tal van andere veel bewusteloosheid te komen; bij ernstiger oorzaken waardoor snel ingrijpen kan men dat iemand plotseling bewusteloos nog tegenhouden. Men legt kan worden. Het hier beden patiënt neer zonder kus- schreven beeld, het bestaan sen, zonder omstanders. Laten van een aanleiding, een beetje ruiken aan wat ammoniak, kennis van het type van dieeau de Cologne, wat betten genen, die wel eens flauw met koud water van pols vallen, maken de beoordeeling en gelaat, indien noodig het ook voor den leek meestal wel losmaken van knellende klee- mogelijk. (Zie verder bij Bewusdmgsstukken is meestal vol- teloosheid). doende om hem bij te brengen. Fontanel. Onze harde sche-

Sluiten