Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Galsteenen

Gapen

daartoe in een soort kramp- van het diëet. Kleine, vetarme, toestand geraakt. Iets derge- nooit te koude, licht verteerlijks vindt plaats in den urine- bare maaltijden, een goede zorg leider bij niersteenen (zie al- voor den geregelden stoelgang ^aar) • (de voornaamste bedoeling van

De (tijdelijke) afsluiting van de Karlsbaderzout) en bovenal een galwegen maakt dan dat er in regelmatig leven zonder overden darm geen gal kan komen dreven emoties zijn onherroe(vandaar de licht gekleurde pelijke voorwaarden om de aanontlasting), dat er te veel gal vallen tot een minimum te bein het bloed teruggestuurd perken. Van de talrijke geneeswordt (geelzucht) en dat er middelen beoogen de meeste het daardoor te veel galkleurstoffen bevorderen der gal-afscheiding uit het bloed weer met de urine en -afvoer, dus ook het voormoeten worden uitgescheiden komen van het indikken van (de donkere urine). Het gevaar de gal in de galblaas tot steenen. van elke galsteenkoliek is, dat Gapen. Dat men bij voorer een ontsteking van de gal- keur ’s morgens en ’s avonds wegen op volgt, hooge koorts gaapt, wijst er wel op, dat gapen en alle gevaren, die aan een iets met den overgang wakenetterige ontsteking ergens in slapen te doen heeft. Men denkt de buikholte verbonden zijn. over het algemeen, dat iemand Dikwerf zelfs zou een galsteen- die gaapt, bezig is ,,onder zeil koliek (met koorts) slechts be- te gaan”. Het is inderdaad een rusten op een galgangontste- feit, dat groote aandacht met king, die door de zwelling van gapen niet te vereenigen is, omhet slijmvlies van deze nauwe gekeerd dat verveling (een langgang dezelfde afsluitingsver- durige voordracht b.v.) het zeer schijnselen teweeg brengt, als in de hand werkt. Niettemin een galsteen zou kunnen doen. leert een nauwkeurige beschouZoolang een galsteen dus door wing, dat gapen (een onwillede galgang „wandelt”, kan zij keurige, krampachtige, diepe koliekpijnen veroorzaken. Ten- inademing) steeds een (evenslotte komen zij in den darm tueel telkens hernieuwde) opterecht en met de ontlasting wekking is; a.h.w. een halfnaar buiten. of onbewust verzet tegen het

De voornaamste maatregelen inslapen. Algemeen bekend is tef voorkoming van galsteen- de aanstekelijkheid van het kolieken liggen op het gebied gapen. Dit kent men echter van

8

Sluiten