Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gezwellen

Gezwellen

koortsloos, duurt zeer lang en deze niet thuis hoort, hetzij vertoont helaas zelden verbete- aan den buitenkant zichtbaar, ring, al is deze, althans tijde- hetzij binnen in een of ander lijk, niet uitgesloten. Deze orgaan, kan men met het woord ziekte behoort tot die, welke „gezwel” betitelen. Een talgbij een (langdurige, vaak her- kliergezwelletje onder de hoofdhaalde) kuur in een of andere huid, een wrat op de hand, een badplaats (modder- of zwavel- steenpuist, een beenverdikking baden) dikwijls baat kunnen na een beenbreuk, alle vallen vinden. tenslotte onder het begrip „ge¬

in beide gevallen hebben de zwel”. In engeren zin bedoelt patiënten veel warmte noodig. men er echter weefselwoekeMen is gewoon, de lijders aan ringen mee, (zie bij anatomie) acuut gewrichtsrheuma in een die een min of meer zelf standig wollen deken te wikkelen en karakter dragen. Een dusdade gewrichten die ontstoken zijn nige woekering kan in elk met vette watten in te pakken, denkbaar weefsel optreden: Ook de voornoemde baden van huidgezwel, spiergezwel, klierden chronischen vorm berusten gezwel, bindweefselgezwel enz. in de eerste plaats op een inten- Men verdeelt ze in twee groote sieve, diepwerkende verwar- groepen: goedaardige en kwaadming; vandaar ook, dat de aardige. Wratten, (huidgezweldiathermie (zie aldaar) soms letjes), vertgezwellen onder de hier zooveel verlichting kan huid (die vaak veelvuldig voorgeven, komen en zeer groot kunnen

De overgang van wat hier worden), behooren tot de eerste onder gewrichtsrheumatiek ge- soort; zij groeien niet of zeer noemd wordt tot aandoeningen, langzaam, kunnen verwijderd die men als gewrichtsontsteking worden zonder de neiging te aanduidt (zie aldaar), is niet vertoonen weer terug te komen, zoozeer gelegen in de plaatse- beperken zich in elk geval tot lijke afwijkingen dan wel in het de onmiddellijke omgeving (matotale beeld en verloop der ken geen z.g. dochtergezwellen). ziekten. Ten slotte is een rheu- De kwaadaardige (van kanker, matische aandoening nauwkeu- carcinoom, spreekt men bij gerig beschouwd meestal ook een zwellen van huid, zintuigen, soort ontsteking. maag-darmkanaal en adem-

Gezwellen. Elke „dikte” halingswegen met bijbehooergens in het lichaam waar rende organen, van sarcoom

Sluiten