Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Glaucoom

Gly ceri nespuitj e

spreekt men bij gezwellen van bestand en wordt onbruikbaar, bindweefsel, spier- en beender- zoodat het gezichtsvermogen stelsel enz.), vertoonen daaren- zeer af neemt. Op den duur tegen de omgekeerde eigen- wordt de ooglens ook vertroeschappen: snellen groei, neiging beid, waardoor het gezichtstot weer verschijnen bij niet vermogen nog meer verzwakt, volledige verwijdering („reci- Men beschikt over een operadief”), het maken van dochter- tieven ingreep (het wegknippen gezwellen (metastasen) op af- van een wigvormig reepje uit stand. Het hoofdkenmerk is het regenboogvlies), waardoor daarbij toch wel, dat zij de men de afvloeiing der onder kracht uit het overige lichaam spanning staande vloeistoffen a. h. w. wegzuigen, alles teert in het oog kan bevorderen; men op ten bate van het wild woe- maakt er a.h.w. een nieuwe kerende kwaadaardige gezwel sluis mee open.

(zie ook bij kanker). Dikwerf is de operatie reddend

Glaucoom. Onder glaucoom voor het oog. Niet altijd kan zij verstaat men een ziektebeeld het voortschrijden van de drukdat gekenmerkt wordt door een verhooging tegengaan, toename van de spanning van Glycerinespuitje. Glycerine den oogbal. Deze druktoename heeft op het darmslijmvlies een kan geleidelijk-aan ontstaan, sterk irriteerenden invloed, met of wel zij treedt plotseling op als name veroorzaakt het een stereen „aanval” met heftige, ste- ken (plaatselijken) bloedaankende pijnen in het oog, ge- drang. Daarom prikkelt het den zichtsstoornissen (zien van re- darm tot een min of meer hefgenboogkleuren) benevens wis- tige peristaltiek (opeenvolgende selende algemeene verschijnse- samentrekkingen) en is zooien (duizeligheid, braken etc.), doende een perfekt middel om Het oog voelt dienovereenkom- als „spuitje”of clysma denstoelstig hard aan. De pupil heeft gang te bewerkstelligen, daar een eigenaardigen, groenachti- waar de endeldarm om zoo te gen glans. De volksuitdrukking zeggen geheel gevuld is en voor glaucoom is groene staar, alleen de „fut” voor de uiteinDe toestand heeft voor het oog delijke ontlediging ontbreekt, op den duur ernstige gevolgen, Vandaar dat, op dit punt overihet teere lichtgevoelige vlies gens geregelde menschen, bij binnen in het oog, het netvlies, een wat langdurige bedlegerigis tenslotte tegen den druk niet heid nog al eens hun hulp bij

Sluiten