Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Griep

Groeipijn

meene, vooral subjektief hinder- zenuwziekten worden hier belijke verschijnselenzooals hoofd- doeld.

pijn, moeheid, spierpijn, eerder Men kan den indruk krijgen, nog toegenomen. De ziekte dat het, wat er verder ook nog duurde vroeger gemiddeld één aan vast moge zitten, beter a twee weken, tegenwoordig ware als de mensch zich zijn vaak slechts enkele dagen. verkoudheden en griepjes, afDit neemt niet weg, dat men gezien van een doelmatige bevoor elk „griepje” op zijn hoede handeling daarvan, rustig zou moet zijn; vooral in gevallen, gunnen en ze behoorlijk onder waarin men, zooals men het de wol zou uitvieren. (Zie ook noemt, ermee is blijven door- bij koorts), loopen, ziet men telkens weer Groeipijn. Men betitelt als minder aangename bijverschijn- zoodanig de onbestemde, wisseselen (keelontsteking, mondont- lende pijnen van vele kinderen steking) optreden, die, al zijn in de groeiperiode, voornameze niet levensgevaarlijk, toch lijk in de beenen, soms ook in zeer zeker vermeden moeten de armen. Of men dan werkeworden. Er zijn menschen, die lijk moet gelooven aan pijnen, zoodra ze zich wat grieperig ge- die door het „groeien” ontstaan, voelen, met kleinere of grootere is op zijn minst geheel onbehoeveelh'eden aspirine de koorts kend, evenmin of zij hun zetel en andere verschijnselen onder- in de botten hebben of dat het drukken. Dit moge zoo nu en misschien meer spierkrampen dan lukken, de juiste weg kan zijn.

het zeker niet zijn. Vanzelfsprekend worden ook

Wij leven in een tijd, dat ve- veel klachten als groeipijnen le karakteristieke ziekten van gekwalificeerd, die later op iets vroeger anders verloopen c.q. anders blijken te berusten. Somminder voorkomen. Het lijkt er mige kinderen hebben er zeer op alsof de koortsige ziekten veel last van — vooral in den bezig zijn plaats te maken voor laten avond, als zorgzame ouders meer chronische; rheumatiek, zoo goed en gezellig zijn om d hartziekten, kanker, hersen- en- pijntjes weg te wrijven

Sluiten