Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haaruitval

Haaruitval

Haaruitval.Men onderscheidt Hiermee staat misschien dan een z.g. physiologische, d.w.z. ook in verband dat vele kunstein de lijn liggend van het ver- naars het bezit van een in verloop der natuurlijke lichaams- houding zwaarderen, zeker een processen en een pathologische langer blijvenden haardos gehaaruitval, waarbij dus een zie- nieten.

kelijke afwijking ergens in het Ziekten, die het uitvallen der lichaam als oorzaak kan worden haren bewerkstelligen zijn nabeschouwd. tuurlijk in de eerste plaats

De physiologische haaruitval is diegene, die direkt de behaarde bijna uitsluitend een mannelijk hoofdhuid betreffen, zooals alle voorrecht. Bij vrouwen is de soorten van haarziekten en al haargroei op lateren leeftijd of niet met uitslag gepaard ook geremd, het grijs-worden gaande ziekten van de hoofdwijst ook hier op een vermin- huid. Ook de bekende hoofdderde levensvatbaarheid, doch roos is ten slotte een ziekelijke tot een overmatigen uitval komt afwijking van de hoofdhuid, het zelden. Mannen daarentegen die met litteekenvorming en die na hun 50ste jaar nog in ’t ten slotte met vernietiging van volle bezit van hun haardos de haarzakjes en wortels dreigt, zijn, worden er steeds minder Een merkwaardig beeld levert gevonden. Het is wel hard, dat de z.g. plaatselijke kaalhoofdigde natuur de haren bij voor- heid op, waarbij de betreffende baat juist daar laat groeien een of meer zuiver ronde, volwaar de man ze eiken morgen komen haarlooze, plekken op weer hardnekkig poogt te ver- het hoofd krijgt, zonder dat er wijderen en ze hem onthoudt een afwijking met het bloote daar waar hij ze zoo vurig oog te zien is. wenscht. Elke algemeene (acute) infec-

Ook het verschijnsel dat de tieziekte kan ten slotte een haaruitval tegenwoordig steeds haaruitval met zich brengen, meer op jongeren leeftijd op- zooals typhus, griep. Berucht treedt wijst er op, dat het ver- is de kaalhoofdigheid na een schijnsel mogelijk iets te maken doorgemaakte syphilitische inheeft met de psychische geaard- fectie | in al deze gevallen heid,van de persoon; waarschijn- echter blijft de hoop bestaan, lijk is een zekere mate van (im- dat een en ander nog weer, mers toenemende) abstracte in- soms na jaren, terecht komt. tellectualiteit er niet vreemd aan. Ook bij vele stofwisselingsziek-

r

Sluiten