Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hersenschudding

Hersenschudding

gunstigen invloed te verkrijgen. Over het geheel kan men zeggen dat de heilgymnastiek een heel wat grooter gebied omvat dan men gewoonlijk vermoedt en er nog veel mogelijkheden vallen uit te werken. (Zie ook bij massage).

Hersenschudding. De geheele bouw van den schedel, zoowel van het omhullend gebeente als wat den inhoud daarvan betreft, wijst er op, dat beweging en bewegelijkheid hier niet thuishooren. In het onderlichaam zijn deze elementen daarentegen ruimschoots vertegenwoordigd. Bij de menschen behoort het hoofd , nu eenmaal in een geheel andere sfeer thuis dan de ledematen; misschien behoort de min of meer onbewuste antipathie, die velen jegens boks- en voetbalsport koesteren op het feit, dat daarbij tegen dezen regel gezondigd wordt. Een iets te ruwe behandeling (uitwendig) van ons hoofd kan leiden tot een buiten-functie stellen daarvan in den zin, dat de mensch b.v. het bewustzijn verliest. Van een hersenschudding spreekt men, indien een hoofdletsel (stoot, slag, schok) verschijnselen van den kant van de hersenen ten gevolge heeft. Deze zijn allereerst misselijkheid en braken, daarnaast sufheid tot bewusteloosheid. Pas

later komen hoofdpijn, duizeligheid enz. duidelijker naar voren. Men dient te weten, dat er onderscheid gemaakt moet worden tusschen de gevolgen van de direkte schok en de eventueel later optredende verschijnselen van bloedvaten en hersenweefsel. Doordat het bloed zich dan langzaam ergens op gaat hoopen komen er (na uren) „drukverschijnselen” (de gevolgen van den druk door de uitgestorte bloedmassa in den schedelinhoud veroorzaakt).

De voornaamste daarvan zijn: weer opnieuw (of dan pas) optredende sufheid en bewusteloosheid en een opvallend langzame pols. In zoo’n geval dient men direct den arts te waarschuwen 1

Bekend is het feit, dat personen die ten gevolge van een ongeluk een hersenschudding opliepen, de gebeurtenissen, die vlak aan het ongeluk voorafgingen, uit het geheugen kwijt plegen te zijn; soms geldt dit zelfs voor een langeren tijd terug. Heeft iemand na een val last van misselijkheid, vertoont hij ook maar de geringste bewustzijnsstoornis, dan is het eerste gebod volkomen rust, plat te bed in een donkere kamer zonder lawaai in de buurt. Meestal herstellen de eerste verschijnselen zich weer spoedig. Toch.

Sluiten