Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hond (roode)

Hondsdolheid

psychische behandeling vatbaar hals. De oogleden zijn wat rood is. In hoeverre aan het verschijn- (zie bij mazelen). Opvallend, sel een lichamelijke afwijking karakteristiek voor de roode ten grondslag ligt, is nog onvol- hond zijn klierzwellingen aan doende onderzocht. Steeds ook den achterkant van den hals; worden er stemmen gehoord, speciaal de kleine achter het die pleiten voor een erkenning oor (boven op het rotsbeen) van het bestaansrecht der ge- zwellen op. De uitslag blijft lijkgeslachtelijke verhoudingen, slechts één è. 2 dagen. VerEr zij daarbij op gewezen, dat vellen doet men er niet na. de relativiteit haar speciale ge- Roode hond is zéér besmettelijk; bieden heeft en dat de maatstaf heele scholen en steden worden der moreele intuïtie weliswaar bij een epidemie aangetast, een gradueele, maar steeds een De in Indië levende Hollanders absolute is en zij 1 verstaan onder roode hond een

Voor den gelovige bestaat bo- rood-pukkelig uitslag op de vendien nog het goddelijk ver- huid, dat door de warmte, vooral bod. door het sterk zweeten, ontstaat.

Hond (roode). Roode Hond Hondsdolheid. Hondsdolis een infectieziekte, die tot de heid is een woord, dat bij velen kinderziekten gerekend wordt, een gevoel van ontzetting verhoewel naar verhouding van wekt. „Een dolle hond” is een andere kinderziekten ook vol- kreet die heele volksmassa’s op wassenen de ziekte vaker de vlucht kan jagen, krijgen. Afgezien van het feit, dat de

De ziekte verloopt zeer „kalm”, hondsdolheid een ziekte is, die meestal worden door omstan- alleen door den beet van een ders de roode vlekjes ontdekt dollen hond verwekt kan worden aan den hals of het gelaat, en er al geruime tijd verloopen Slechts zoo nu en dan zijn kin- is sedert in vele streken van ons deren wat hangerig van te- land en elders dolle dieren zijn voren, een enkele maal komt aangetroffen, veroorzaakt gezelfs een behoorlijke koorts te lukkig elke beet van een dollen voorschijn. De vlekjes zijn ver- hond nog niet dezelfde ziekte schillend van grootte; het meest bij den gebetene. Men rekent lijken ze nog op die van maze- dat ongeveer in de helft der len; sommigen zitten „eron- gevallen de ziekte uitbreekt. Dit der”, anderen krijgen slechts zou samenhangen met de hoeenkele rooie pukkeltjes in den veelheid speeksel (het besmet-

Sluiten