Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hooikoorts

Huidverzorging

soms al bij een flinke stofwolk I tot ontsteking zouden neigen, heftige niesbuien; velen hebben Hoornvliesontsteking, zie er alleen ’s morgens last van, Oogziekten.

*s middags en ’s avonds weinig Hormonen, zie Secretie (in-

of niet. Zoo is het dus wel een terne).

echte voorjaars- en ochtend- Huidkanker, zie Kanker. ziekte. Zonlicht verergert de Huiduitslag, zie Eczee,m. klachten doorgaans. Sommigen Huidverzorging. Onze huid hebben het zoo te kwaad, dat is niet zonder meer een lize in de ergste maanden de chaamsbedekking. Zeisinhooge donker gemaakte kamer niet mate poreus, zoowel van brnkunnen verlaten en elke bloem nen naar buiten, als van buiten £üS>»is moe.» houden. | - Mnncn. Alh^lh»^ Het hoofdverschijnsel is dus:Iken van „huid ®

niesbuien, de verstopte neus, de nigszins misleidend is (er wordt tranende, vooral branderige in het geheel geen zuurstof m oogen; velen voelen zich er het bloed door de huid opgenoë 1 • u hii men 1) is de uitdrukking toch

Men heeft op allerlei manieren bruikbaar, mits men weet, dat «Srcht dc overgevoeligheid er van een voortdurende h**™" voor de bewuste stuifmeelsoor- seming van vocht sprake is. Tot STte gSTen en vooral door het verrichten va» deae werkSntol met preparaten -it zaamheden hee de hmd h^u tal van stuifmeelsoorten toebe- eigen stofwissehng , e

reid een soort immuniteit te be- zweetklieren (de eerste in<l reikern Slechts in een deel der buurt ™

gevallen heeft het gebaat. ren hun inh°ud(tendeeleaiva^

Beter gesitueerden ontloopen producten) en beïnvloeden te rf /rtp£ tiiden ( les foins”) vens den aard der oppervlakte aan d^ zeekust in’dure bad- door uitscheiding uit de ponen.

plaatsen; voor hen is de hooi' ^^gff-jne zLuwve-

DikwijlMïeeft’enn^ionkere bril I zdh dcmrloopen alle lagem Men reeds verdichting. Gunstige re- kan hierdoor een indruk krijgen suhaten worden ook bereikt van de totaliteit van de zich in

mef het middel „gencydo”, de huid afspelende gebeurteniswaarmee een versterking van sen. fc üneliik Ugg.

de slijmvliezen beoogd ^ordt Het is dus ook begrijpelijk, hoe

in dien zin, dat ze minder | zeer het van belang is haar

Sluiten