Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hysterie

Hysterie

Het^valt daarom ook niet ge- hysterische complex ingrijpt, heeljte verwonderen, dat veel maakt ten slotte niet het meeste hysterische verschijnselen spon- uit. Wel is het de vraag of men taan kunnen genezen, daar waar hier van een genezing kan spremen het werkelijke oordeels- ken. Waaromzou er niet een volvermogen van den patiënt bui- gend oogenblik een nieuw ziekten schot laat. Dit gebeurt in tebeeld kunnen ontstaan? Een de z.g. suggestie-therapie. Of werkelijke oplossing kan namen deze onder hypnose toe- tuurlijk slechts gevonden worpast, als de patiënt grootendeels den in het versterken van het bewusteloos is gemaakt, of dat wilsleven van den persoon. En men met groote autoriteit het dat kan, ondanks alle pessioordeel van den patiëntjgeheel mistische beschouwingen van weet opzij te dringen en ja.h.w. den huidigen tijd, als men er direct met zijn eigen wil in het de wegen voor zoekt.

Sluiten