Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhaleeren

Insektenbeet

reden van buikholte-inhoud neusverstopping heerlijk Mn k°mt. opluchten.

Inhaleeren. Dit is een be- Inktpotlood. Misschien zal werking, die geschiedt om ge- men zich verwonderen waarom neesmiddelen langs de lucht- een hoofdstukje met dit opwegen in het lichaam te krijgen, schrift ingelascht is. Het is door opsnuiving of door inade- slechts om op te merken, dat ming dus. Het gaat vrijwel al- in handen van onhandige mentijd om aandoeningen van de schen, die zich met een potloodneus-keelholte, of om de be- punt in de vingers steken, de kende asthma (bronchiaal-asth- aniline-verbinding onaangenama), waarbij het hoofdsymp- me gevolgen kan hebben: er toom althans (n.1. de benauwd- vindt dan een voortschrijdend heid ) z’n voornaamste zetel in versterf (necrose) van het onde longen heeft. In dit laatste middellijk aangrenzende weefgeval worden stoffen (vloeistof- sel plaats, die vaak slechts fen, dampen, rook van siga- chirurgisch is te stuiten, retten of van gebrande krui- Voor potloodprikken van dien den), ingeademd, die de kramp aard zij men dus extra op zijn in de luchtwegen opheffen (zie hoede. Geen anilinepotlooden dij asthma). Inhaleeren voor aan kinderen geven I een verkoudheid b.v. kan öf met Insektenbeet. Hier in Holeen vaporisator geschieden (een land zijn bijen- en wespenstesproei-mstmmentje, om vloei- ken wel de eenige, waar men stoffen in fijn verdeelden toe- iets aan zal doen. Muggenbeten stand in de neusgaten te spui- voorkomt men liever met naten) of door middel van water- gelolie (kruidnagelolie), cajedamp: men houdt daartoe het putolie, cigarettenrook enz. In hoofd boven een kan met ko- den regel geeft men het tenkend heet water, waarin de slotte op. Een klamboe is het aangegeven vloeistof (b.v. eu- eenig afdoende. Muggebeten in calyptusolie) gedruppeld is de buurt van het ooglid kun(oogen dicht, over het haar nen dit monstrueus doen opeen badmuts) en bedekt het zwellen. Men hoeft zich hierhoofd met een groote hand- over niet ongerust te maken, doek, die ook om de kom heen- Koude compressen met boorwagaat. Het is aanvankelijk een ter doen de zwelling spoedig ietwat benauwde gewaarwor- slinken, ding, die echter bij een flinke Bijen- en wespensteken (bij een

Sluiten