Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kanker

Kanker

Kanker. Onder kanker verstaat men een kwaadaardige woekering van het weefsel van een bepaald orgaan (zie ook bij gezwellen). Echter is feitelijk niet alle kwaadaardige weefselwoekering kanker (carcinoom) in den eigenlijken zin. Op z’n plaats is dit woord daar, waar men met klier-, huid- of darmweefsel, of afleidingen daarvan te doen heeft. Gezwellen van het „tusschenweefsel” (bindweefsel) van de spieren, het beenderstelsel enz. noemt men, als zij kwaadaardig worden: sarkomen. Carcinoom, kanker, komt meer voor dan de tweede soort. Volgens den zetel spreekt men van huid-, tong-, slokdarm-, maag-, borst-, baarmoederkanker, enz.

Waar kanker aan de oppervlakte verschijnt, (dus ook in ’t darmkanaal, in de baarmoeder) vertoont het door zijn neiging tot verval zweervorming. Kankerachtige zweren scheiden veel vocht af, bloeden licht en verbreiden een onaangename lucht.

Het woekeren der weefsels geschiedt onbegrensd; toch zou dit nog niet onmiddellijk de ernst der ziekte beteekenen, als er niet nog een veel onheilspellender neiging bij kwam, n.1. het vormen van z.g. dochtergezwellen op afstand. Bij kanker (car¬

cinoom dus) verspreiden de woekerende cellen zich langs de lymphwegen, bij sarkomen met het bloed (in ’t algemeen ten minste). Van vele plaatsen in ’t lichaam waar kanker kan voorkomen kent men ook de plaatsen, waar bij voorkeur dergelijke dochtergezwellen (metastasen) optreden. Voor een groot deel van het darmkanaal en andere buikorganen is dit b.v. de lever, (zelfstandige leverkanker is zeer zeldzaam).

Bij het groeien van de gezwellen (tumoren) om zenuwen kunnen zij de oorzaak van heftige pijnen zijn. Daarnaast onttrekt een woekerend gezwel om zoo te zeggen aan ’t overige lichaam alle levenskracht, dit slinkt zienderoogen weg.

Door de snelle vertakkingen in de omgeving is de eerste,,haard’ ’ alleen in ’t allereerste begin nog operatief geheel te verwijderen. De kans van opnieuw uitgroeien van achtergebleven stukjes blijft groot (recidief).

Bij dit alles valt het niet te verwonderen, dat het woord kanker alleen al voor menigeen een schrikbeeld beteekent. Hoewel het een ziekte is van den tateren leeftijd (boven 45 jaar komen de meeste gevallen voor) is met zekerheid geen leeftijd gevrijwaard. De sarkomen treden daarbij weer meer bij jongere

Sluiten