Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keizersnede

329

Kinderziekten

eens voor bij zware rookers als ook bij het gebruik van veel sterke drank.

De oorzaak kan dieper zitten: in het strottenhoofd aan de stembanden ; practisch spreekt men ook dan nog van keelpijn, hoewel de naam eigenlijk niet meer geldt. Dan wordt de stem als regel min of meer heesch, en treedt er een neiging tot kuchen op. Iedereen heeft daar wel eens last van gehad na veel praten of schreeuwen, vooral in zwaar doorrookte vertrekken. Alle voornoemde aandoeningen kunnen in elkaar overgaan, ,,de keelpijn zakt”. Voor alle drie geldt als verstandigste eerste maatregel: zoo min mogelijk spreken, niet rooken, geen heete of scherpe (of harde) spijzen. Keizersnede. Onder keizersnede (sectio caesarea) verstaan we de kunstgreep, die een kind doet geboren worden, door het openen van de baarmoeder via de buikholte. Zij is dus een operatie, waarbij de buikholte geopend wordt.

Zij is noodig overal daar, waar het kind leeft en niet langs den gewonen weg ter wereld kan komen, meestal doordien het bekken te nauw gebouwd is.

Een andere, steeds meer in aanmerking komende reden tot den ingreep, is de omstandigheid, dat de moederkoek (placenta)

tijdens de zwangerschap vóór den uitgang der baarmoederholte is gelegen (z.g. placenta praevia). Belangrijk is, dat de grandioze operatie-techniek van den laatsten tijd bedoelden ingreep minder gevaarlijk heeft doen worden dan andere manipulaties, die uitgedacht waren voor de voornoemde abnormale omstandigheden.

Onnoodig te zeggen, dat deze operatie reeds aan ontelbare kinderen (en moeders) het leven heeft gered.

Kiespijn. Wat kan men tegen een „zeere kies” al niet doen? Aanstippen met jodiumtinctuur, absolute alcohol; een watje met chloroform (wie heeft dat in huis tegenwoordig?), alle helpen zij slechts zeer tijdelijk. Als er een dikke kaak bij is, drale men voor z’n eigen bestwil geen oogenblik met naar den (tand) arts te gaan ! In afwachting kan men dan spoelen met heete kamillenthee.

De tandarts onderscheidt spontane kiespijn van die welke bij kou en die welke bij zoet optreedt. Dit staat in verband met het stadium, waarin de kies of tandaandoening verkeert. Bij een ontstoken wortelkanaal is druk op de kies vooral pijnlijk, „een gerezen kiesje”. Kinderziekten. Deze speciale groep van ziekten dankt

Sluiten