Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Klieren

Klierinplanting

tusschen de buitenwereld en het lichaam.

De halsklieren zijn vaak bij kinderen gezwollen zonder verdere zichtbare aandoening. Zij kunnen grooter en grooter worden, verweeken, doorbreken, en ten slotte onder duidelijke litteekenvorming genezen „Scrophuleuze klieren” heette dat vroeger en men sprak van een „voorstadium van T.B.C.”. Nu is het een feit, dat deze gezwollen halsklieren vaak een opzamelplaats zijn van tuberkelbacillen. Haast iedereen (ook de gezondsten) maken in hun jeugd een desnoods geheel ongemerkte tuberculeuze infectie door; bij een aantal verloopt deze onder het besproken beeld. Goede voeding, veel licht, gepaard aan de overeenkomstige medische behandeling, brengen op den duur welhaast steeds genezing.

Dergelijke z.g. koude klierzwellingen (die als regel weinig pijnlijk zijn) kunnen ook in de borstholte (rondom de luchtpijpvertakkingen in de longen) en in de buikholte ontstaan; wat vage klachten, een tijdlang wat verhooging kunnen de eenige verschijnselen zijn. Een Röntgenfoto of een toevallige buikoperatie brengen ze dan wel eens aan het licht. Er werd zooeven van „koude” klierzwellingen gespro¬

ken.Van „heete” kan men spreken bij de reeds genoemde, waarbij er een „banale” infectiehaard in de buurt is. Dan doet de klier (of doen de klieren) veel pijn; de omgeving is rood en gezwollen en er is kans op ’t ontstaan van een „heet” abces (zie aldaar).

Klierinplanting. Men heeft in de latere jaren nogal eens hooren spreken over „kliertransplantatie”, d. w. z. de methode om door het inplanten van klieren van menschapen onder de huid van menschen een soort opleving van de vitaliteit te bereiken. Men stelde zich dus het oud-worden voor als een tekort aan klierafscheidingsprodukten (meer in ’t bijzonder van de geslachtsklieren; zie ook bij interne secretie). Twee dingen zijn interessant genoeg om naar aanleiding hiervan opgemerkt te worden: ten eerste, dat oud worden dus tegenwoordig in sommige kringen uitsluitend als een aftakelingsproces wordt beschouwd. Voor hen zal de diepere wetmatigheid, die zich uit in de tegenstelling jeugd — lichamelijke vitaliteit en ouderdom—geestelijke rijpheid wel altijd verborgen blijven.

Het tweede is, dat een der hoofdvoorvechters der klierenbehandeling zich de uitlating heeft veroorloofd: „een dier leeft ge-

Sluiten