Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kramp

Krop

brengen van de besmetting van delingen reageeren alle krampandere patiënten) het sterfte- toestanden goed op warmte, cijfer ontstellend was, bracht Kou is in 't algemeen krampDr. Semmelweiss tot nadenken, verwekkend, warmte „lost de waardoor hij tot bovengenoemde spanning op” ontdekking kwam. Krankzinnigheid. (Zie bij

Kramp. Krampen kunnen Zielsziekten). overal optreden waar bewe- Krop. Een krop is een vergingen mogelijk zijn; ergens grooting van de schildklier, anders van kramp te spreken Deze behoort tot de zoogeis niet goed mogelijk. Dat wil naamde klieren met interne ook zeggen, dat men bij het secretie, die hun afscheidingswoord kramp onmiddellijk aan producten in het bloed voeren spieren denkt. Of dit nu wille- en dus geen „uitvoergang” hebkeurige spieren (de spieren van ben, zooals b.v. bij de speekselonzen romp en ledematen) of klieren wel het geval is. Het proonwillekeurige spieren (van onze duet van de schildklier vervult ingewanden, gal- en urinewe- zijn rol in een nauw verband met gen, bloedvaten enz.) zijn, doet de afgescheiden hoeveelheid: te niet ter zake. Een kramp is zoo weinig en te veel ervan in het bezien een abnormaal aanhou- bloed leidt in beide gevallen al dende samentrekkingstoestand gauw tot min of meer ernstige van een spier of spiergroep. Be- ziektetoestanden. Het te weinig kend zijn schrijfkramp, kuit- voerttotdeziektedieals„myxoekramp e.a. (zie bij Spierkramp). deern” (zie aldaar) bekend staat; Zoogenaamde koliekpijnen zijn bij kinderen ook nog tot de ook kramptoestanden van de toestand van „kretinisme . voornoemde onwillekeurigespie- Een teveel ten slotte tot de ren; galsteen-, niersteen-, en ziekte van Basedow, waarbij darmkolieken ontstaan als re- in het midden gelaten moet gel door krampachtige samen- worden of dit alleen een tevee , trekkingen van de spierwanden dan wel ook een abnormale kwaresp. van de galwegen, de urine- liteit van de bewuste stof beteeleiders en de ingewanden om kent. Beide ziekten zijn door een den een of anderen inhoudvoort krop gekenmerkt; echter kan te persen. Vooral deze soort deze ook zonder eemge verdere krampen zijn uiterst pijnlijk, verschijnselen, alleen als plaatAfgezien van de overeenkom- selijke afwijking bestaan. Dit stige speciale medische behan- laatste vindt men nog al eens

Sluiten