Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Longontsteking

Longontsteking

schikt zijn voor ontstekingen kende crisis: de temperatuur als de longen (in het algemeen: daalt even snel als zij is opgede luchtwegen). De heele bouw komen, het gevoel van ziek zijn van de longen, de teerheid van is daaraan evenredig. De onthun weefsel, het bijna directe stekingsverschijnselenindelong contact met de lucht uit de bui- verdwijnen pas langzamerhand tenwereld, maakt dit eenigs- in enkele dagen (als regel). Het zins begrijpelijk. ontstekingsvocht, dat in het

Niet iedere ontsteking van de verloop der ziekte eerst vast luchtwegen leidt echter tot een geworden was (door een soort echte longontsteking. Lucht- stollingsproces) wordt weer pijpontsteking, bronchitis zijn vloeibaar en door „ophoesten” veel meer voorkomende ziekten, uit de longen verwijderd.

Van longontsteking spreekt men Zoo klassiek verloopt de ziekte pas als de luchthoudende long- niet altijd. De crisis kan wat blaasjes, het gebied van de fijn- vroeger of later komen,. de afste vertakkingen der luchtwe- loop kan minder plotseling gegen dus, ontstoken zijn. Dan schieden, evenals het begin verdwijnt de lucht uit dat ge- trouwens. Soms ontstaat er een deelte der long; deze wordt mas- etterige pleuritis (zie aldaar), sief, met ontstekingsvocht ge- die tot operatief ingrijpen noopt, vuld. Niettemin behoort een „crou-

Men moet scherp onderscheiden peuze pneumonie” (longontstetusschen de longonsteking, die king) nog steeds tot de meest van een bronchitis uitgaat en schematische ziektebeelden, die dus op verschillende plaatsen als wij kennen. Opvallend is ook kleine „haardjes” op kan tre- het hier zoo vaak aanwezige den en de longontsteking, die koortsuitslag (herpes) aan de plotseling begint en direct zon- lippen. De urine is donkerrood der voorafgaande andere klach- gekleurd (door urinezure zouten als een longontsteking im- ten). Na een goeden afloop voeponeert. Deze echte longontste- len de menschen zich meestal king zetelt in een geheele long- als herboren, kwab; het begin is merkwaardig Ten allen tijde is de longontsteplotseling. Er bestaat een hooge king als een ziekte beschouwd, koortsmetzwaargevoelvanziek- die, als zij goed doorstaan wordt, zijn; dikwijls ijlen de patiënten, het lichaam voor langeren tijd Op den zevenden dag komt heeft doen „uitzieken”. Men bein de meeste gevallen de be- weert wel: iemand die eenmaal

Sluiten