Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maagzweer

Maagzweer

de patiënt meewerkt, meestal niet rood, doch donkerbruin erg mee ! („koffiedik”). Een deel zal dan

Maagzweer. Een maagzweer meestal later via den darm met is een oppervlakte-defect van de ontlasting naar buiten kohet slijmvlies van de maag, dat men; de ontlasting is dan bijna op zelfstandige wijze is ont- zwart („pik”- of „teer”-ontstaan en ten nauwste met de lasting).

geheele constitutie samenhangt. Hier naast treden tijdens de Voor dit laatste pleit vooral de bloeding en daarna alras verontwijfelbare erfelijkheidsfac- schijnselen van plotseling bloedtor bij deze ziekte: men vindt verlies op: duizeligheid, oorvaak meerdere gevallen in een suizen, dorst, enz. tot flauwvalfamilie. len toe. Onmiddellijke bedrust

Het hoofdverschijnsel is: pijn, is in al deze gevallen geboden, speciaal eenigen tijd nè. den De zweer kan ook in de diepte maaltijd. Men kan zich voorstel- voortschrijden en tot een doorlen dat de afscheiding van het braak van de maagholte naar maagzuur, noodig voor de ver- de buikholte leiden; dan onttering in de maag, deze pijn staat het heftige ziektebeeld der veroorzaakt. Vandaar dat door maagperforatie, dat op een prikiets te eten de pijn aanvankelijk keling van het buikvlies berust, minder wordt daar het voedsel met alle „shock”-verschijnselen het maagzuur bindt (melk !) (zwakke pols, heftige buikpijn, en de pijn vaak duidelijk is stokkende ademhaling, harde bij een „leege” maag (hon- buik) die daarbij behooren. gcfpijncn) • Merkwaardig is nog dat de eigen-

Opvallend is het, dat lijders aan lijke maagzweer meer tot bloedeze ziekte zooveel maagzuur af- ding neigt, de zweren, die meer scheiden. Of dit door de zweer in of indebuurtvandentwaalfkomt of omgekeerd is nog een vingerigen darm zitten daarenbelangrijke twistvraag. Een vas- tegen meer tot doorbraak neite regel is het trouwens niet. gen. Maagzweren komen daarBij het voortschrijden der zweer bij meer voor bij vrouwen, (waartoe zij neigt) kunnen bloe- „twaalfvingerigedarm-zweren vaatjes aangevreten worden, meer bij mannen.

Het gevolg kan een „maag- Maagzweren genezen slechts bloeding” zijn. Is deze belang- langzaam. Een eerste vereischte rijk, dan wordt het bloed meestal is: ontzien van de maag. Een uitgebraakt. Dit braaksel is dan streng melkdiëet met bedrust

Sluiten