Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maden

Magnetisme

zal wel haast altijd het begin van hun vingers en is de weg naar de kuur zijn. Zijn alle verschijn- den darm via den mond geopend, selen na verruiming van het Zoodoende infecteert het kind dieet weggebleven, dan moet er zich zelf telkens weer. nog maanden-, zelfs jaren-lang Maden (kleine witte wormpjes, vaak zorgvuldig met het dieet enkele m.M. lang) zijn hardworden omgegaan. Er ontstaat nekkiger dan de andere ingedan ook maar al te vaak een te- wandswormen (spoelwormen, rugval—en men moet overnieuw lintwormen). Om ze naar buibeginnen. Tegen de overtollige ten te drijven geeft men clyszuurafscheiding bestaat een on- ma’s van uien in melk afgeuitputtelijk aantal maagpoeders kookt. Om de eieren te dooden en tabletten, die alle tot doel zijn er zalven, die ’s avonds om hebben grootere hoeveelheden ’t fundament gestreken worden, maagzuur te kunnen binden. Gewone wormmiddelen (wormHet is duidelijk dat men tot een koekjes b.v.) helpen weinig of oorzakelijke geneeswijze daar- niets. Een eerste eisch is zindemee nog niet gekomen is. Toch lijkheid en het dragen van een zal men aan de mogelijkheid zwembroekje om het krabben hiervan moeten blijven vast- op de naakte huid tegen te gaan. houden, ook al is het moeilijk Magnetisme. Wanneer men het verband met de geheele ver- over dit onderwerp slechts zou dere lichaams- (en geestes-) ge- willen zeggen, dat het „ons aller steldheid te blijven zien en zoe- plicht is deze humbug tot in de ken, bij een kwaal, die zich zóó kern uit te roeien”, dan ziet men plaatselijk vertoont als de maag- aan de werkelijke problemen zweer. voorbij. Het aantal menschen

Maden. Maden zijn kleine dat z’n hulp bij een magnetiseur wormpjes in de ingewanden van zoekt, neemt nog steeds niet den mensch, speciaal in den af; het onbegrepene er aan endeldarm. Daar heeft men er wordt niet gecompenseerd door verder geen last van. ’s Avonds een helder oordeel van de „offiin het warme bed komen ze uit cieele wetenschap” erover, den darm naar buiten en leggen En zoolang het aan deze niet daar ook hun eieren. Hier bui- gelukken zal, de verschijnselen ten veroorzaken ze een min of van het magnetisme, het handmeer heftige jeuk. Door krab- opleggen en zoovele wonderben krijgen de kinderen (het zijn genezingen tot in alle vormen meestal kinderen) de eieren aan bloot te leggen en naar gelang

13

Sluiten