Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middenoorontsteking

Mondontsteking

zooveel problemen van het de ronde over het ontstaan menschelijk lichaam geldt, dat van en ook over de middelen men slechts met vrucht kan zoe- tegen deze soms zeer ontsieren, als men de totale persoon- rende vlekken. Bij groote hinlijkheid, lichamelijk en geeste- derlijkheid kunnen ze worden lijk, als uitgangspunt neemt en weggesneden; het blootkomenzich niet beperkt tot een klein de defect moet eventueel met onderdeel. huid van een ander deel van

Bij heftige pijnen zijn (andere het lichaam worden bedekt medische voorschriften daar- (Zie bij Transplantatie). gelaten) zeer heete buikcom- Mondontsteking. Ontstepressen, het drinken van heete kingen van het mondslijmvlies dranken (melk), sloksgewijs, al- kunnen zelfstandig (o.a. mond*e Probeereh. en klauwzeer bij den mensch 1)

Middenoorontsteking. of als complicatie van andere (Zie bij Oorontsteking). ziekten optreden (b.v. griep,

Migrame. sommige bloedziekten). Soms

mi*i» 1 Hoofdpijn). is 2ij het deel van een meer uit-

Miuairtuberculose. gebreide aandoening van het

(Zie bij Tuberculose). heele maag-darmkanaal.

De ziekte kan zich tot verschil(ïl*e blJ Abortus). lende plaatsen beperken: nu

Moederkoek. eens is het speciaal het tand-

mie J Nageboorte). vleesch, dat ontstoken, sterk

Moedervlek. Moedervlek- gezwollen en pijnlijk is, dan ken zijn de groote of kleine, weer is het de tong, die met geheel platte of iets verheven blaartjes en zweertjes bedekt kale of behaarde bruine plek- is of wel deze zetelen meer op ken, die overal op de huid kun- het slijmvlies aan de binnennen voorkomen. zijde van lippen en wangen. De

De echte moedervlek is van de adem ruikt slecht, eten en dringeboorte af aanwezig, groeit mee ken zijn zeer pijnlijk. De genaar evenredigheid van den li- heele toestand is (evenals een chaamsgroei en wordt soms flinke angina) uiterst onaanzorgvuldig m paspoorten ver- genaam voor den betreffende, meld, als ook in talrijke ver- De behandeling van de vaak halen over vondelingen en te- koortsige patiënten zal meestal ruggevonden kinderen. Tal van in het spoelen en aanstippen fantastische opvattingen doen met adstringeerende (samen-

Sluiten