Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Morphinisme

Mosterdbaden

trekkende) vloeistoffen bestaan een of andere stof. Maar bij de naast een streng (koud, vloei- echte morphinist komt er bij baar) diëet. Overbekend is het, dat hij een meer dan normalen welk een gunstigen invloed graad van behagelijkheid voelt, boschbessen in eiken vorm op als hij onder morphine-invloed het verloop van mondontsteking is, waarbij hij alle zorgen verhebben. Verschillende infectie- geten is, enz. Een en ander ziekten met uitslag op de huid is dus wel te vergelijken met (roodvonk, mazelen, waterpok- alkoholisme (zie aldaar) beken) vertoonen dit uitslag ook in halve dus dat bij morphinisden mond; men kan hier niet van me de boven genoemde abnoreen eigenlijke ontsteking spre- male reactie op het gif ook een ken en de personen merken er rol speelt, zelf weinig of niets van. Morphine is een derivaat (afge-

Morphinisme. Aan ’t ge- leid product) van opium, het bruik van morphine kan men, melksap van een papaversoort. zooals aan zooveel verdoovende Mortaliteit. Mortaliteit bemiddelen, verslaafd raken. Het teekent: sterftecijfer en geeft lichaam is er dan aan gewend, aan hoe hoog het percentage men voelt zich nog slechts be- sterfgevallen is bij een bepaalde hagelijk onder den invloed van epidemie, c.q. bij bepaalde ziekde betreffende stof. Neemt men teoorzaken. ti«ar niet, dan kunnen de z.g. Zoo kan men spreken van een , ,onthoudings”- verschijnselen gemiddelde mortaliteit van 10 zóó kwellend zijn, dat de drang pet. bij longontsteking (een geom weer onder de begeerde tal dat weinig zegt; men zou het verdooving te geraken schier voor verschillende leeftijdsgroeonoverkomelijke moeilijkheden pen moeten aangeven), dat de overwint. En inderdaad zijn de mortaliteit in kwikmijnen hoog in de wereld de ronde doende is, dat een bepaalde operatie de verhalen over morphinisten enz. mortaliteit van 0,2. pet. heeft geen verzinsels. enz. Het is natuurlijk een ui-

De ontwenning kan daarom al- terst wisselend getal; epidemieën leen in een ziekenhuis, onder van eenzelfde ziekte kunnen nu streng toezicht geschieden. Een eens een hooge dan weer een terugval dreigt haast altijd. Men lage mortaliteit vertoonen. moet weten, dat dit niet zal Mosterdbaden. Mosterdbagelden voor iemand, die alleen den zijn heete baden, waaraan maar gewend geweest is aan mosterdmeel is toegevoegd; voor

Sluiten